• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Предња корица.

Пријепоље - фактор регионалне интеграције Југозападне Србије

Књига 84

ISBN 978-86-80029-57-3

UDK 911.37:314(497.11-14), 711.2(497.11-14)
Година издања: 2012
Аутори: Марија Дробњаковић
Уредник: Југослав Нинковић

 

 

Монографија аутора Марије Дробњаковић, обрађује сложене и међузависне односе у мрежи насеља функционално-урбаног подручја Пријепоља, као и интеракције у његовом ближем окружењу. Користећи се практичним и теоријским истраживањем презентовани су актуелни процеси и трендови у мрежи насеља посматраних општина: Прибој, Пријепоље и Нова Варош, у сврху одређивања позиције функционално-урбаног подручја Пријепоља у регионално-развојним процесима југозападне Србије. Монографија је кониципирана на пет компатибилних целина на 203 стране: Теоријско-методолошки оквир, Основне карактеристике подручја, Унутаррегионалне промене, Интеррегионални односи и Закључна разматрања, а на крају су приложене табеле са пратећим статистичким подацима, списак консултоване литературе, као и списак картографских, графичких и фото прилога. Пружајући детаљан преглед у спроведеним анализама, у монографији се пружају објашњења процеса који се одвијају на датом простору, употпуњују знања о улози Пријепоља у просторно-функционалној организацији Србије, али и отварају питања даљег развоја целог посматраног подручја, његових општинских центара, као нуклеуса развоја, и неправедно запостављеног руралног залеђа, и као најважније питање његове улоге у функционалном и регионалном развоју овог краја Србије. Резултати могу послужити као полазиште за планирање полицентричног и уравнотеженог развоја југозападне Србије, али и за упознавање просечног читаоца са пријепољским крајем.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_084_marija_drobnjakovic_srp.pdf

Фотографије: