• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

 


Предња корица.

Анализа стамбених преференција у контексту реурбанизације Београда

Књига 86

ИСБН број: 978-86-80029-60-3

Аутори: Јована Тодорић :: Уредник: Дарко Вуковић :: Година издања: 2013

 

Монографија се бави карактеристикама и специфичностима трансформација социјално-резиденцијалног простора Београда које су одређене бројним факторима током последњих 20-ак година. Конкретно студија испитује негативне тенденције у променама демографске и социјалне структуре
(депопулација, старење становништва, емиграција, пад животног стандарда
итд.), економски, политички, тржишни фактори, приватизација стамбеног
фонда те интензивна стамбена изградња у урбаној и периурбаној зони. Ово
истраживање фокусирано је на социо-економске, демографске и социо-
психолошке детерминанте промена у урбаном језгру (централној зони)
Београда. Аутор констатује да је услед досељавања становника у централну урбану зону, процесом реурбанизације, дошло до значајних, пре свега квалитативних промена у суседству. Процес реурбанизације у овом раду сагледан је из димензије стамбене мобилности појединаца и домаћинстава, њиховог вредновања стамбеног простора, начина живота, одлучивања, ставова и стамбених преференција. Анализа стамбене мобилности (пресељавања становништва) представља важну компоненту урбаних студија.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_086_jovana_todoric_srp.pdf