• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Предња корица.

Демографски развитак и функционална структура Панчева

Књига 83

ISBN 978-86-80029-53-5

UDK 314.114(497.113 Pančevo)"1921/2002", 314.15(497.113 Pančevo)
Година издања: 2011
Аутори: Весна Лукић
Уредник: Жељко Бјељац

 

 

 

Истраживање представљено у монографији на један опсежан начин приказује демографски и функционални развој Панчева усмерен на специфичности достигнутог степена развоја у међузависности је са демографским потенцијалима насеља, карактеристикама мреже насеља, бројем и диверзитетом функција, а нарочито структуром и развојем привреде. Фокус истраживања је на сагледавању свих елемената и фактора дневног миграционог процеса и њихових интеракција.Општина Панчево налази се на простору преплитања географских,
демографских, економских, и културних утицаја Баната (Војводине), и
Београда (Централне Србије) и чини један од елемената њихове просторне
и функционалне повезаности. Отуда и значај проучавања овог простора и
интерес аутора за истраживање процеса и проблема демографског и
функционалног развоја Панчева. На развој Панчева утицала је спрега
друштвено-историјских и географских услова. Достигнути степен развоја у
међузависности је са демографским потенцијалима насеља, карактеристикама мреже насеља, бројем и диверзитетом функција, а нарочито структуром и развојем привреде. Поред повољног геосаобраћајног положаја сви ови фактори одражавају се на обим, правце и структуру токова дневних миграција Панчева, указујући на постојање узајамне везе између саобраћајних, демографских, друштвено-економских фактора и процеса дневних миграција. Приликом проучавања демографског и функционалног развитка Панчева узетa je у обзир специфичност која се огледа у ширем националном и регионалном значају панчевачке индустрије. Други битан фактор утицаја јесте непосредна близина Београда административног, привредног, културног и универзитетског центра Србије са којим постоје добре саобраћајне везе. Формирању демографских потенцијала општине Панчево поред природне компоненте допринели су и бројни миграциони процеси. Међу њима су планске колонизације, миграције село–град, одлазак на рад у иностранство и избегличке миграције.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_083_vesna_lukic_srp.pdf