• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Предња корица.

Туристичке манифестације у Србији

Књига 82

ISBN 978-86-80029-52-8

UDK 338.48-61(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Жељко Бјељац
Уредник: Иван Б. Поповић, Весна Лукић

 

 

Књига Туристичке манифестације Србије је прво опсежно научно дело које се бави манифестационим туризмом на подручју Србије. Аутор у овом делу представља једну нову методологију у валоризацији манифестација, спроводи опсежно истраживање на подручју Србије, врши попис, представља, рангира и класификује преко 2426 традиционалних манифистација. У оквиру туристичке понуде Србије, манифестациони туризам представља врсту туризма која може да допринесе повећању обима туристичке потражње, посебно према природним и антропогеним вредностима туристичког места или региона. У свету се манифестациони туризам, од почетка осамдесетих година 20. века, помиње као посебна индустрија. У Србији, манифестациони туризам, као економски просперитетна врста туризма на значају добија тек половином прве декаде 21. века. Посебно је значајно што се први пут јавља и у стратешким документима, посебно у Стратегији развоја туризма Србије до 2015. године. Услед великог броја манифестација, које се (посебно крајем прве декаде 21. века) све више организују у Србији, указује се потреба категоризације и класификације манифестација, са циљем да се издвоје оне манифестације које према својој атрактивности и посећености имају и туристички значај, а посебно оне које самостално могу бити и бренд дестинације.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_082_zeljko_bjeljac_srp.pdf