• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Зборник радова - Књига бр. 41 (Општина Велико Градиште)

 

(Преузмите скенирани прилог у ПДФ запису)

 

Насловна страна

Садржај

Предговор

Михајло Костић, Дејан Ђорђевић

Регионално-географски положај општине Велико Градиште (1–10)

Чедомир С. Милић

Флувијални реељеф у општини Велико Градиште (11–29)

Милош Зеремски

Еолски рељеф општине Велико Градиште (31–52)

Борут Кирбус

Геоморфолошка карта подручја општине Велико Градиште (53–70)

Верка Јовановић

Климатске и хидролошке особине општине Велико Градиште (71–83)

Јасмина Костић

Природни услови за развој појединих грана привреде и за насељавање у општини Велико Градиште (85–102)

Гордана Војковић

Становништво општине Велико Градиште (103–140)

Марина Тодоровић

Пољопривреда Великог Градишта (141–155)

Драгољуб Живковић

Друштвено–економске и просторне компоненте досадашњег и будућег развоја општине Велико Градиште (157–178)

Бранка Тошић

Прилог проучавању друштвених делатности у општини Велико Градиште (179–194)

Радмило Јовновић

Положај места у мрежи насеља општине Велико Градиште (195–220)

Дејан Ђорђевић

Мрежа насеља на територији општине Велико Градиште – организација, процеси и проблеми (221–242)

Иван Поповић

Основне одлике викенд изградње на територији општине Велико Градиште (243–258)

Олга Савић

Велико Градиште – привредни развој, територјални раст, значај и утицаји у области (259–313)

Милован Радовановић

Општина Велико Градиште – прилог синтези резултата тимског научноистраживачког рада (315–335)

Милош Зеремски

Академик Милисав Лутовац