• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...


Предња корица.

Зборник радова
Књига 65, бр. 2

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2015

 

Ana M. Petrović

(ОРИГИНАЛ) Challenges of torrential flood risk management in Serbia

(ПРЕВОД) Изазови у управљању ризицима од бујичних поплава у Србији

António Portugal Duarte

(ОРИГИНАЛ) Regional tourism as a strategic sector for Portugal: Sun, Sea and much more

(ПРЕВОД) Регионални туризам као стратешки сектор за Португал: сунце, море и много више

Marta Simões, Adelaide Duarte, João Sousa Andrade

(ОРИГИНАЛ) Regional growth in Portugal: Assessing the contribution of earnings and education inequality (239-252)

(ПРЕВОД) Регионални раст у Португалу: Процена неједнакости кроз удео зараде и едукациони ниво

Darko B. Vuković, Natalia A. Shpak, Milan M. Radovanović, Antonio Portugal Duarte, Dejan Radulović

(ОРИГИНАЛ) The role of human resources on the economy: A study of the Balkan EU member states (253-268)

(ПРЕВОД) Улога људских ресурса на економију: Студија Балканских земаља чланица Европске уније

ЦИП