• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...


Предња корица.

Зборник радова
Књига 66, бр. 2

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2016

 

Jovan Mihajlović, Vladan Ducić, Dragan Burić

(ОРИГИНАЛ) Tornadic waterspout event in Split (Croatia) — Analysis of meteorogical environment
DOI 10.2298/IJGI1602185M

(ПРЕВОД) Појава торнадске водене пијавице у Сплиту (Хрватска) — Анализа метеоролошког окружења

Marko Urošev, Dragan Dolinaj, Dragoljub Štrbac

(ОРИГИНАЛ) At-site hydrological drought analysis: Case study of Velika Morava river at Ljubičevski most (Serbia)
DOI 10.2298/IJGI1602203U

(ПРЕВОД) Анализа хидролошких суша на примеру Велике Мораве код Љубичевског моста (Србија)

Dejan Doljak, Tamara Jojić Glavonjić

(ОРИГИНАЛ) State and prospects of geothermal energy usage in Serbia
DOI 10.2298/IJGI1602221D

(ПРЕВОД) Стање и перспективе коришћења геотермалне енергије у Србији

Vladimir M. Cvetković

(ОРИГИНАЛ) The relationship between educational level and citizen preparedness for responding to natural disasters

DOI 10.2298/IJGI1602237C

(ПРЕВОД) Повезаност нивоа образовања и спремности грађана за реаговање на природну катастрофу

József Fekete

(ОРИГИНАЛ) Economic-geographical perspectives of the trade relations between Turkey and the Balkans
DOI 10.2298/IJGI1602307F

(ПРЕВОД) Економско-географске перспективе трговинских односа између Турске и Балканских држава

Michael Slipenchuk, Natalia Sedova, Elena Vorobyevskaya

(ОРИГИНАЛ) Sociological research in the tourism and recreation zone “Baikal harbour”
DOI 10.2298/IJGI1602325S

(ПРЕВОД) Социолошко истраживање у туристичко-рекреативној зони “Бајкалска лука”

ЦИП