• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...


Предња корица.

Зборник радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ
Књига 66, бр. 3

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2016

 

Amran Khalifa, Mirjana Nesic

(ОРИГИНАЛ) The wind as an important aspect and its impact on population trends and demographic conditions in Tripolitania during late pleistocene/early holocene

(ПРЕВОД) Ветар као важан аспект и његов утицај на популационе трендове и демографске услове у Триполитанији током касног плеистоцена/раног холоцена

Milan Đorđević, Aleksandar Radivojević, Ranko Dragović, Ivan Filipović

(ОРИГИНАЛ) Exposure to earthquakes — Distribution and change of the world's population with regard to disposition of seismic activities

(ПРЕВОД) Угроженост од земљотреса — распоред и промена броја становника на земљи у вези са размештајем сеизмичких активности

Mirjanka Madjevikj, Biljana Apostolovska Toshevska, Marija Ljakoska

(ОРИГИНАЛ) Regional differences in the population natural increase in the Republic of Macedonia

(ПРЕВОД) Регионалне разлике у природном расту популације у Републици Македонији

Mikhail Slipenchuk, Elena Vorobyevskaya, Sergey Kirillov, Alisa Telelekova

(ОРИГИНАЛ) Multifaced approach to natural resource management: ethnology, geography, culture

(ПРЕВОД) Комплексан приступ управљању природним ресурсима: етнологија, географија, култура

Dragan Radovanović, Danica Srećković-Batoćanin, Aleksandar Valjarević

(ОРИГИНАЛ) Volcanism of hot spots on the Reunion as the example

(ПРЕВОД) Вулканизам врућих тачака на примеру Реиниона

Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA

(ОРИГИНАЛ) List of reviewers

(ПРЕВОД) Листа рецензената

ЦИП