• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...


Предња корица.

Зборник радова
Књига 68, бр. 1

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2018

 

Славица Малиновић-Милићевић, Драгутин Т. Михаиловић, Милан М. Радовановић, Нусрет Дрешковић

(ОРИГИНАЛ) EXTREME PRECIPITATION INDICES IN VOJVODINA REGION (SERBIA)

(ПРЕВОД) ИНДЕКСИ ЕКСТРЕМНИХ ПАДАВИНА У РЕГИОНУ ВОЈВОДИНЕ (СРБИЈА)

Татјана Попов, Слободан Гњато, Горан Трбић

(ОРИГИНАЛ) CHANGES IN TEMPERATURE EXTREMES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: A FIXED THRESHOLDS-BASED INDEX ANALYSIS

(ПРЕВОД) ПРОМЕНЕ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЕКСТРЕМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ: АНАЛИЗА ИНДЕКСА БАЗИРАНИХ НА ФИКСНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРАГОВА

Марија Прокић

(ОРИГИНАЛ) CLIMATE TRENDS OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN NIŠAVA RIVER VALLEY (SERBIA) FOR 1960–2015 PERIOD

(ПРЕВОД) КЛИМАТСКИ ТРЕНДОВИ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПАДАВИНА У ДОЛИНИ РЕКЕ НИШАВЕ У ПЕРИОДУ 1960–2015. ГОДИНА

Зорица Прњат, Милутин Тадић

(ОРИГИНАЛ) GNOMONIC TERMS IN THE SERBIAN LANGUAGE

(ПРЕВОД) ГНОМОНИЧКИ ТЕРМИНИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Мд. Сератјул Ислам, Мд. Санаул Хаке Мондал, М Х М Имрул Кабир

(ОРИГИНАЛ) COPING WITH NATURAL DISASTERS: A CROSS-SECTIONAL STUDY WITH PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE COASTAL ZONE OF BANGLADESH

(ПРЕВОД) СУОЧАВАЊЕ СА ПРИРОДНИМ НЕПОГОДАМА: МЕЂУСЕКТОРСКА СТУДИЈА СА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ПРИОБАЛНОЈ ЗОНИ БАНГЛАДЕША

Сања Божић, Тамара Јовановић, Александра Драгин, Бојана Спасојевић, Тин Лукић

(ОРИГИНАЛ) THE PERCEPTION OF UNETHICAL ISSUES IN SELECTED THAILAND TOURIST AREAS: MEASURING THE ATTITUDES OF FOREIGN TOURISM STUDENTS

(ПРЕВОД) ПЕРЦЕПЦИЈА НЕЕТИЧКИХ НАЧЕЛА У ОДАБРАНИМ ТУРИСТИЧКИМ ПОДРУЧЈИМА ТАЈЛАНДА: МЕРЕЊЕ СТАВОВА ИНОСТРАНИХ СТУДЕНАТА ТУРИЗМА

Маја Мијатов, Милана Пантелић, Александра Драгин, Марија Перић, Слободанка Марковић

(ОРИГИНАЛ) APPLICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES IN HOTEL BUSINESS

(ПРЕВОД) ПРИМЕНА ПРИНЦИПА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У ХОТЕЛСКОМ ПОСЛОВАЊУ

Драгана Поповић, Дејан Дољак, Драгана Кузмановић, Милован Пецељ

(ОРИГИНАЛ) GEOECOLOGICAL EVALUATION OF PROTECTED AREA FOR RECREATION AND TOURISM PLANNING – THE EVIDENCE FROM THE BOSNIA AND HERZEGOVINA NATIONAL PARK

(ПРЕВОД) ГЕОЕКОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ДОБРА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ПЛАНИРАЊЕ ТУРИЗМА — ПРИМЕР НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Татјана Н. Третјакова, Татјана Шмелева, Јована Бранков

(ОРИГИНАЛ) THERMAL SPRINGS AND HEALTH TOURISM – THE ANALYSIS OF
THE METEOROLOGICAL PARAMETERS

(ПРЕВОД) ТЕРМАЛНИ ИЗВОРИ И ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ – АНАЛИЗА ЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА

Милан Радовановић

(ОРИГИНАЛ) INVESTIGATION OF SOLAR INFLUENCE ON THE TERRESTRIAL PROCESSES: ACTIVITIES IN SERBIA

(ПРЕВОД) ИСТРАЖИВАЊА СОЛАРНИХ УТИЦАЈА НА ТЕРЕСТРИЧНЕ ПРОЦЕСЕ: АКТИВНОСТИ У СРБИЈИ

ЦИП