• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...


Предња корица.

Зборник радова
Књига 69-1, бр. 1

Уредници: Марко Д. Петровић, Горица Станојевић

Година издања: 2019

 

Татјана Попов, Слободан Гњато, Горан Трбић, Марко Иванишевић

(ОРИГИНАЛ) ANALYSIS OF EXTREME PRECIPITATION INDICES IN THE EAST HERZEGOVINA
(BOSNIA AND HERZEGOVINA)

(ПРЕВОД) АНАЛИЗА ИНДЕКСА ПАДАВИНСКИХ ЕКСТРЕМА У ИСТОЧНОЈ ХЕРЦЕГОВИНИ
(БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)

Игор Лешчешен, Драган Долинај, Милана Пантелић, Срђан Попов

(ОРИГИНАЛ) DROUGHT ASSESSMENT IN VOJVODINA (SERBIA) USING K-MEANS
CLUSTER ANALYSIS

(ПРЕВОД) ПРОЦЕНА СУША У ВОЈВОДИНИ (СРБИЈА) ПРИМЕНОМ K-MEANS КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ

Дуња Демировић, Синиша Берјан, Никола Милентијевић, Хамид Ел Билали,
Јулија А. Сиромјатникова

(ОРИГИНАЛ) EXPLORATION OF TOURIST MOTIVATION AND PREFERRED ACTIVITIES
IN RURAL AREAS

(ПРЕВОД) ИСТРАЖИВАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ МОТИВАЦИЈЕ И ЖЕЉЕНИХ АКТИВНОСТИ У РУРАЛНИМ ПРОСТОРИМА

Јасна Мицић, Стефан Денда, Мариус Попеску

(ОРИГИНАЛ) THE SIGNIFICANCE OF THE RISK-RELATED CHALLENGES IN TOURIST
DESTINATION CHOICE

(ПРЕВОД) ЗНАЧАЈ ИЗАЗОВА РИЗИКА У ИЗБОРУ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

Ива Булатовић, Ана Страњанчевић

(ОРИГИНАЛ) INTEGRATED MODEL OF RELIGIOUS TOURISM IN UNDERDEVELOPED
DESTINATIONS

(ПРЕВОД) ИНТЕГРИСАНИ МОДЕЛ ВЕРСКОГ ТУРИЗМА У НЕРАЗВИЈЕНИМ ДЕСТИНАЦИЈАМА

Ацо Лукић, Љубица Ивановић Бибић, Смиљана Ђукичин Вучковић, Јелена Миланковић Јованов, Анђелија Ивков-Џигурски, Ева Kонечник Kотник

(ОРИГИНАЛ) THE ROLE OF THE HOMEROOM- AND GEOGRAPHY TEACHERS IN THE
OBLIGATORY ADMINISTRATION IN ELEMENTARY SCHOOLS

(ПРЕВОД) УЛОГА РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА И НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ У ОБАВЕЗНОЈ
АДМИНИСТРАЦИЈИ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Милан Миленковић, Владан Дуцић, Јован Михајловић, Драган Бурић, Виолета Бабић

(ОРИГИНАЛ) FOREST FIRES IN FINLAND – THE INFLUENCE OF ATMOSPHERIC ОSCILLATIONS

(ПРЕВОД) ШУМСКИ ПОЖАРИ У ФИНСКОЈ – УТИЦАЈ АТМОСФЕРСКИХ ОСЦИЛАЦИЈА

Дмитриј А. Рубан

(ОРИГИНАЛ) JURASSIC TRACE FOSSIL LOCALITIES OF ADYGEYA (RUSSIA):
NEW GEOHERITAGE UNDER ANTHROPOGENIC PRESSURE

(ПРЕВОД) ЛОКАЛИТЕТИ С ТРАГОВИМА ФОСИЛА ИЗ ДОБА ЈУРЕ У АДИГЕЈИ (РУСИЈА):
НОВИ ОБЈЕКТИ ГЕОНАСЛЕЂА ПОД АНТРОПОЛОШКИМ УТИЦАЈЕМ

Уређивачки одбор

(ОРИГИНАЛ) IN MEMORIAM ACADEMICIAN PROF. OLGA HADŽIĆ, PhD (1946-2019)

(ПРЕВОД) IN MEMORIAM АКАДЕМИК ПРОФ. ДР ОЛГА ХАЏИЋ (1946-2019)

ЦИП