• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Међуинситуционална сарадња


Међуинституционална сарадња се спроводи већ дужи низ година у оквирима основних активности Института, са међународним и националним институцијама које се баве истим или комплементарним делатностима. Циљ склапања међуинституционалних споразума и уговора јесте развој научнотехничких веза, организација заједничких истраживачких програма у области теренских и кабинетских истраживања, развоја нових метода истраживања, научних стажирања истраживача и стручног особља, те размена предавачких искустава.

 

 

 

Сарадња на нивоу Републике Србије

 

Сарадња са Војногеографским институтом у Београду 

 

Географски институт „Јован Цвијић“ потписао је споразум о научно-техничкој сарадњи са Војногеографским институтом (http://www.vs.rs/), 20.01.2014., Београд. Дана 20.01.2014. године у Војногеографском институту потписан споразум о научнотехничкој сарадњи између Географског института „Јован Цвијић” САНУ и Војногеографског института.

Споразум су потписали директор Географског института potpisivanje sporazuma vgi 540САНУ  др Милан Радовановић и начелник ВГИ пуковник доц. др Стеван Радојчић. Потписивању споразума присуствовали су Илија Тодоров, начелник Управе за обавештајно-извиђачке послове Генералштаба Војске Србије; др Рајко Буквић и др Мирчета Вемић, чланови управног одбора Географског института „Јован Цвијић“ САНУ. Иако је сарадња ове две установе и раније постојала, пре свега у области картографије, јавила се потреба за проширивањем додирних тачака између активности ове две институције, чиме се дошло до иницијативе да се ранији споразум о сарадњи унапреди. 

~

 

 

Међународна сарадња

 

Сарадња са Факултетом за екологију и науке о природној средини, Техничког Универзитета у Цволену, Словачка

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ потписао је 2013. године споразум о научно-техничкој сарадњи са Факултетом за Екологију и Науке о природној средини, Техничког Универзитета у Цволену, Словачка (http://www.tuzvo.sk/). Овај споразум подразумева сагласност и обострану вољу за заједничко учешће на будућим пројектима, размену научних сарадника, предавача, студената и доктораната, учешће на конференцијама и скуповима, као и сарадњу на заједничком издавању научних радова и монографија, итд.

~

Сарадња са Географским факултетом Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“, Москва, Русија

 

13. маја 2013. године, у Москви, Географски институт „Јован Цвијић“ потписао је споразум о међународној научној сарадњи са Географским факултетом Московског државног универзитета М.В. Ломоносов (http://www.geogr.msu.ru). Споразум подразумева заједничко учешће на будућим пројектима, размену научних сарадника, предавача, студената и доктораната обеју Страна, учешће на конференцијама које организују Стране, сарадњу на заједничком издавању научних радова и монографија, итд.

lomonosov 2013 link ss

~

У периоду 20–30. 8. 2013. године, у истраживачкој станици Петница боравила је, у суорганизацији Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, група професора и студената Географског факултета Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“(http://www.geogr.msu.ru) из Москве. Руским студентима „Департмана за рационално коришћење природе“, заједно са професорима др Сергејем Кириловим и др Јеленом Воробејскајом, и колегама Географског института, том приликом одржано је више заједничких предавања из неколико географских дисциплина. Поред предавања, организоване су и научне екскурзије у Национални парк „Тара“, Споменик природе „Ђавоља варош“, Петничку пећину и манистире у околини Ваљева. По повратку у Београд, госте из Русије, заједно са колегама из Института, примио је генерални секретар САНУ др Димитрије Стефановић.

petnica 2013 link ss

~

Канцеларија за међународну сарадњу

 

Од 2015. године у оквиру Института формирана је посебна јединица за спровођење међуинституционалне сарадње. Сарадници из канцеларије за међународну сарадњу управљју пројектима, програмима и другим видовима сарадње са интернационалним, али и домаћим партнерима.

 

Контакт:

др Ана М. Петровић, координатор

Адреса: Канцеларија за међународну сарадњу

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 2636 594

Факс: +381 11 2637 597