• ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДИГИТАЛНА ШТАМПА ПУБЛИКАЦИЈЕ ГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ САНУ

   Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу са законом и конкурсном документацијом, која је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. Датум објаве: 27.11.2017. године Извор: Географски институт „Јован...

  • ОБАВЕШТЕЊЕ

   ОБАВЕШТЕЊЕ

   Имамо част да Вас обавестимо да је Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ (Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA - j.Geogr.Inst.Cvijic) прихваћен за индексирање од стране Clarivate Analytics products and services. Датум објаве: 10.08.2017. године Извор:...