Учешће на научним скуповима

мр Марко Урошев

15-м Международном научно-промышленном форуме «Великие реки-2013 (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)», Нижњи Новгород, Русија

Саопштење: “Биогенная нагрузка Дуная и ее основных притоков в Сербии” (Пронос нутријената (азота и фосфора) на Дунаву и његовим главним притокама у Србији) – пленарнa седница

15–18. 5. 2013. године

За време конференције дат интервју за Российскую Газету: http://www.rg.ru/2013/05/17/reg-pfo/marko-anons.html

Фотографије са конференције

Датум одржавања: 20.09.2014. до 24.09.2014. године
Место одржавања: Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, Княгинино, Русија
Организатори: Нижегородский государственный инженерно-экономический институт,


Проф. др Рајко Буквић учествовао је у раду и одржао пленарна предавања у оквиру XVIII Међународне научно-практичне конференције студената и младих научника "Социо-економски проблеми развоја мултидисциплинарног образовања" на Нижњеновогордском народном инжињерско-економском институту у Књегинином, Русија.

др Милан Радовановић

International Conference “Environmental management: Tradition and Innovation“, Москва (Ломоносов), Русија

Саопштење: “Management of thenatural resources and the possibility of improving prevention on the basis of new scientific knowledge“

23–24. 11. 2012. године

Датум одржавања: 29.5.2015. до 30.5.2015. године
Место одржавања: TQM centar, Зрењанин, Србија
Организатори: TQM centar


Проф. др Рајко Буквић учествовао је у раду и одржао пленарно предавање на тему: И. А. Макаров, Дмитрий Сироткин – основоположник судоходства и судостроительства в Сербии, у оквиру 11. Међународне интердисциплинарне конференције "Eurobrand" у Зрењанину.

др Милан Радовановић, др Милован Пецељ

International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable Development of Forestry“, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Саопштење: “The Heliocentric Hypothesis on the Origin of Forest Fires“

1–4. 11. 2012. године

Датум одржавања: 23.4.2015. до 24.4.2015. године
Место одржавања: Н.П. Огарев Национални Мордовски Универзитет, Саранск, Русија
Организатори: Руско географско друштво, Влада Републике Мордовије, Н.П. Огарев Национални Мордовски Универзитет и Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ


Научни скуп је по други пут организован у сарадњи Руског географског друштва, Владе Републике Мордовије, Н.П. Огарев Национални Мордовског Универзитета и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ.

др Милан Радовановић

Regional Responses to Global Environmental Change in Northeastern and Central Asia, Иркутск, Русија

Саопштење: “The Basic Assumptions of the Heliocentric Climate Model“ („Основне поставке хелиоцентричног климатског модела“) – пленарно излагање

17–20. 9. 2012. године

Фотографије са конференције

др Мирчета Вемић и Сузана Ловић

15th International Conference of Historical Geographers, Праг, Чешка

Саопштење: ”Old Serbia (Kosovo, Metohija and Adjacent Areas) on the European maps from 1513 to 1918” („Стара Србија (Косово, Метохија и суседне области) на европским картама из 1513 до 1918“)

6–10. 8. 2012. године

Фотографије са конференције

мр Ана Милановић, мр Јована Бранков

European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, EUREGEO, Болоња, Италија

Саопштење: “River water quality and protection in zone of Corridor X in Serbia“ („Квалитет и заштита вода у зони Коридора 10 у Србији“)

12–15. 6. 2012. године

мр Драгана Милијашевић

European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, EUREGEO, Болоња, Италија

Саопштење: “Preservation and protection of geoheritage in Serbia“ („Очување и заштита геонаслеђа у Србији“)

12–15. 6. 2012. године