Семинари

Географски институт „Јован Цвијић” САНУ од 2008. године реализује семинаре који имају за циљ да заштите људске животе и умање последице изазване дејством природних непогода, да упозна полазнике са иновативним системима за прикупљање просторних података и упознавање географске научне проблематике. Примарни задатак организовања ових стручних семинара је оспособљавање наставника и професора у основним и средњим школама да пренесу на ученике знања и вештине које се односе на опште географске проблематике.

 

 

Датум одржавања: 1.9.2016. до 31.8.2018. године
Место одржавања: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Ђуре Јакшића 9, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Географски институт „Јован Цвијић” САНУ од 2008. године реализује семинаре који имају за циљ да заштите људске животе и умање последице изазване дејством природних непогода. Семинар се реализује у периоду од 2014. до 2018. године као програм стручног усавршавања.

 

Датум одржавања: 01.01.2008. до 30.12.2014. године
Место одржавања: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУПрограм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину, акредитован од стане Завода за унапређење образовања и васпитања.

Циљна група: професори географије; професори разредне наставе

Трајање семинара: 16 часова – 2 дана

Датум одржавања: 1.1.2012. до 20.12.2014. године
Место одржавања: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУУ периоду од 2012. до 2014. године Географски институт "Јован Цвијић" САНУ организовао је програм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину под називом "Коридори Србије".

Датум одржавања: 1.1.2013. до 10.12.2013. године
Место одржавања: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУПрограм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. годину. Акредитован је од стане Завода за унапређење образовања и васпитања. Налази се у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2012/2013. годину.