Издвајамо

EBSCO лого

6. 4. 2015. godine. – Географски институт „Јован Цвијић“ Српске академије науке и уметности је започео сарадњу електронског лиценцирања са EBSCO индексном базом, најзначајнијег међународног агрегатора целих текстова зборника, часописа и других извора. Цели текстови Зборника радова Географског института„Јован Цвијић“, САНУ ће се наћи у EBSCO академској бази података током наредних месеци.

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.

061 mirceta vemic076 dragana milijasevic srp079 marko v milosevic srp080 milena panic083 vesna lukic081084 marija drobnjakovic085 aleksandra spalevic089 bjeljac romelic

 

Досадашња издања

Књига 89. Жељко Бјељац и Јован Ромелић (2015)

Туризам Вршачких планина

Књига 88. Александра Терзић (2014):

Перспективе развоја културне руте „Тврђаве на Дунаву“ у функцији обогаћивања туристичке понуде Србије

Књига 87. Тренутно недоступно.

Књига 86. Јована Тодорић (2013):

Анализа стамбених преференција у контексту реурбанизације Београда

Књига 85. Александра Спалевић (2013):

Трансформација периурбаног простора Београда

Књига 84. Марија Дробњаковић (2012):

Пријепоље - фактор регионалне интеграције Југозападне Србије

Књига 83. Весна Лукић (2011):

Демографски развитак и функционална структура Панчева

Књига 82. Жељко Бјељац (2010):

Туристичке манифестације у Србији

Књига 81. Јована Бранков (2010):

Еколошки туризам у заштићеним објектима природе у Банату

Књига 80. Милена Панић (2010):

Управљање опасним отпадом

Књига 79. Марко В. Милошевић (2010):

Клизишта на територији града Јагодине

Књига 78. Југослав Николић (2010):

Верификација модела евапотранспирације (хидрогеолошка, хидролошка, географска и метеоролошка истраживања на примеру горњег слива Западне Мораве)

Књига 77. Југослав Николић (2010):

Испаравање воде у хетерогеним геолошким условима (развој нумеричког модела одређивања евапотранспирације)

Књига 76. Драгана Милијашевић (2010):

Хидрогеографска студија реке Ђетиње

Књига 75. Бошко Миловановић (2010):

Клима Старе планине

Књига 74. Јелена Ковачевић - Мајкић (2009):

Хидрогеографска студија реке Скрапеж

Књига 73. Драгана Матијевић (2009):

Просторно-функционална повезаност насеља општине Стара Пазова са урбаним системом Београда

Књига 72. Јелена Ћалић (2008):

Контактне и структурне одлике карста Џевринске греде

Књига 71. Милан Радовановић, Joao Fernando Pereira Gomes (2008):

Сунчева активност и шумски пожари

Књига 70. Ана Милановић (2007):

Хидрогеографска студија реке Лепенице

Књига 69. Марко Урошев (2007):

Слив Голијске Моравице – хидролошка анализа

Књига 68. Милован Миливојевић (2007):

Глацијални рељеф на Волујаку са Биочем и Маглићем

Књига 67. Жељко Бјељац (2006):

Теоријско-методолошке основе манифестационог туризма

Књига 66. Весна Лукић (2005):

Избегличке миграције из Босне и Херцеговине у Београду

Књига 65. Жељко Бјељац, Драгољуб Штрбац, Едит Лендак (2004):

Туристичке манифестације на правцу Дунавско-Моравског коридора

Књига 64. Жељко Бјељац, Иван Б. Поповић (2004):

Материјална база туризма у простору Дунавско-Моравског коридора

Књига 63. Марина Тодоровић, Бранка Тошић, Бранислав Стојановић (2004):

Србија, еврорегиони и европске интеграције

Књига 62. Бранка Тошић, Драгана Матијевић, Весна Лукић (2004):

Дунавско-Моравски коридор – насеља

Књига 61. Мирчета Вемић (2005):

Етничка карта дела Старе Србије. Према путопису Милоша С. Милојевића 1871–1877. год.

Књига 60. Владимир Никитовић (2004):

Тачност пројекција становништва Србије

Књига 59. Јасмина С. Ђорђевић (2004):

Типологија физичко-географских фактора у просторном планирању

Књига 58. Милан Бурсаћ (предговор) (2003):

Душан Дукић – 55 година научног рада и 80 година живота

Књига 57. Љубомир Марковић, Светислав Љ. Марковић (2002):

Становништво Моравичког Старог Влаха

Књига 55. Мирчета Вемић (1998):

Теорија значења у картографији

Књига 54. Група аутора (2003):

Демографске особине регионализације Србије (друго издање)

Књига 53. Група аутора (2003):

Географска структура и регионализација Србије 2

Књига 52. Предраг Ђуровић (уредник) (1998):

Спелеолошки атлас Србије (суиздавачи: Завод за заштиту природе Србије, Географски факултет – Универзитет у Београду и Биолошки факултет – Универзитет у Београду)

Књига 51. Група аутора (1997):

Географска структура и регионализација Србије 1

Књига 50. Живадин Јовичић (1997):

Планета Земља – стварност и визије

Књига 49. Милан Ђ Бурсаћ (1996):

Географски потенцијали – вредновање и планирање насеља

Књига 48. Милан М. Радовановић (1996):

Климатска регионализација Метохије

Књига 47. Јасмина С. Ђорђевић (1996):

Евалуација природних потенцијала на примеру сливова Јабланице и Ветернице

Књига 46. Радмило Б. Јовановић (1995):

Мрежа градова Србије – Модел просторно-функцијске организације

Књига 45. Предраг Ђуровић (1995):

Крашки рељеф у сливу Краваричке реке – Драгачево

Књига 44. Александар Вељковић, Радмило Б. Јовановић, Бранка Тошић (1995):

Градови Србије – центри развоја у мрежи насеља

Књига 43. Љубомир Менковић (1995):

Површинска крашка морфологија Мокре Горе и Жљеба

Књига 42. Група аутора (1995):

Општина Мионица

Књига 41. Мирослав Оцокољић (1994):

Цикличност сушних и водних периода у Србији

Књига 40/1. Група аутора (1994):

Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска – одлике природне средине

Књига 40/2. Група аутора (1995):

Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска – антропогеографско-етнолошке, демографске, социолошке и културолошке карактеристике

Књига 40/3. Група аутора (1997):

Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска – друштвено-економски развој (прошлост – садашњост – будућност)

Књига 39. Група аутора (1992):

Општина Смедерево

Књига 38. Гордана Војковић (1992):

Смртност становништва Београда

Књига 37/1. Група аутора (1990):

Општина Штрпце Сиринићка Жупа – одлике природне средине

Књига 37/2. Група аутора (1990):

Општина Штрпце Сиринићка Жупа – демографски развој и особености социјалног простора

Књига 37/3. Група аутора (1991):

Општина Штрпце Сиринићка Жупа – друштвено-економски развој, организација и коришћење простора

Књига 36. Мирослав Милојевић (1989):

Агрокомплекс у општини Обреновац

Књига 35. Радмило Б. Јовановић (1988):

Систем насеља у Шумадији

Књига 34. Мирослав Милојевић (1984):

Послератни развој агрокомплекса у младеновачкој општини

Књига 33. Милош Зеремски (1983):

Трагови неотектонских процеса у рељефу Западне Србије

Књига 32. Здравко Ивановић (1979):

Градови – комунални центри Црне Горе

Књига 31. Миладин Ж Весић (1978):

Становништво и миграције у Источној Србији

Књига 30. Мирослав Милојевић (1977):

Послератни развој сточарства у Западној Србији – аграрногеографска проучавања

Књига 29. Здравко Ивановић (1977):

Никшић – урбано-географска студија

Књига 28. Милена Сикимић-Спасовски (1977):

Природне компоненте развитка становништва Београда

Књига 27. Олга Савић (1977):

Градови и мања средишта источне Србије

Књига 26. Мирослав Д. Милојевић (1975):

Западна Србија – аграрно-географска проучавања

Књига 25. Драган П. Родић (1974):

Слив Увца – регионално-географска студија

Књига 24. Мирослав Д. Милојевић (1972):

Развој и особине сточарства у Источној Србији

Књига 23. Михаило Костић (1970):

Белопаланачка котлина – друштвеногеографска проучавања

Књига 22. Драгутин Петровић (1970):

Слив Црног Тимока – геоморфолошка студија

Књига 21. Олга Савић (1969):

Крушевац и његова утицајна сфера

Књига 20. Милош Зеремски (1969):

Сјеничка Котлина – геоморфолошка студија

Књига 19. Бранимир Љ. Дакић (1967):

Сокобањска котлина – економско-географска студија

Књига 18. Мишо Лазаревић (1967):

Климатске особине Хецег - Новог и његовог гравитационог подручја са освртом на услове за развитак туризма и гајење јужног воћа

Књига 17. Мирослав Д. Милојевић (1962):

Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина

Књига 16. Радован Љ. Ршумовић (1960):

Рељеф слива Голијске Моравице

Књига 15. Гаврило Видановић-Сазда (1960):

Видлич – Забрђе – економско-географска студија

Књига 14. Олга Савић (1958):

Утицај сфера Алексинца и њене особине

Књига 13. Група аутора (1957):

У спомен тридесетогодишњици смрти Јована Цвијића

Књига 12. Душан Дукић (1957):

Сава – потамолошка студија

Књига 11. Милисав В. Лутовац (1957):

Иванградска (Беранска) котлина – регионално-географска испитивања

Књига 10. Бранислав П. Јовановић (1956):

Рељеф слива Колубаре – прилог познавању развитка полифазног и полигенетског рељефа слива

Књига 9. Чедомир С. Милић (1956):

Слив Пека – геоморфолошка студија

Књига 8. Мирослав Д. Поповић (1956):

Крагујевац и његово привредно подручје – прилог привредној и социјалној географији града и околине

Књига 7. Олга Савић (1955):

Утицај сфере градова у долини Велике Мораве

Књига 6. Гаврило Видановић-Сазда (1955):

Висок – привредно-географска испитивања

Књига 5. Ђорђе П. Паунковић (1953):

Рељеф слива Ресаве

Књига 4. Стеван П. Бошковић (1952):

Скретање вертикала у Србији

Књига 3. Милисав Лутовац (1951):

Привредно-географска карактеристика Јасенице

Књига 2. Бранислав Букуров (1951):

Привредно-географске прилике и саобраћајне везе фрушкогорске области

Књига 1. Боривоје Ж Милојевић, Павле Хрћан (1949):

Прилози географији банатске пешчаре

UNESCO Conference, Париз, Француска 2012

др Милан Радовановић

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference, Париз, Француска

Саопштење: “Astrophysical hypothesis of forest fires with special regards on Baikal Lake region” („Астрофизичка хипотеза о шумским пожарима, са посебним освртом на област Бајкалског језера“)

24. 04. 2012. године

Фотографије са конференције