Остала издања и суиздаваштво

Поред повремених публикација категорисаних као „Посебна издања“, која су првенствено монографског карактера, Институт објављује и монографије у суиздаваштву са сродним институцијама, као и Тематске зборнике радова са међународних конференција и научних скупова у којима активно учествује.


Предња корица.

Лексикони националних паркова Србије – „Ђердап“, први том

Аутори: Група аутора :: Уредник: Ана Милановић Пешић :: Година издања: 2015

ЂЕРДАП, први том едиције Лексикони националних паркова Србије, заједнички је подухват Службеног гласника, ЈП Национални парк Ђердап и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ. У 824 тематска чланка, са преко 500 фотографија и посебно приређеним географским картама, ово лексикографско дело први је пут на једном месту поред природног представља и културно наслеђе и ђердапског подручја.Приказујући, уз природне карактеристике НП Ђердап, некадашњи и данашњи живот становника овога краја.


Предња корица.

Корпоративна одговорност и унапређење здравља у Србији

Аутори: Невенa Карановић :: :: Година издања: 2012
Издавачи: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд

Ова књига представља мултидисциплинарни научни текст монографског карактера, који указује на узајамну повезаност здравља и пословања, указујући на то да корпоративни сектор у свету постаје све важнији партнер држава у очувању здравља људи чија пракса може бити боље искоришћена и у Србији.