Посебна издања

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.


Предња корица.

Из бележница Јована Цвијића – прикази и тумачења

Књига 94

ISBN 9788670257245

Година издања: 2017
Аутори: Група аутора
Уредник: Ана Милановић Пешић, Јелена Ћалић, Марко Петровић, Александра Терзић

 

Предња корица.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ 1947–2017.
Историјат и перспективе

Књига 92

ISBN 978-86-80029-71-9

Година издања: 2017
Уредништво: Жељко Бјељац, Ана Милановић Пешић, Марко Д. Петровић, Радмила Милетић, Марија Дробњаковић, Јована Тодорић, Александра Спалевић, Јасна Стојановић, Стефан Денда
Главни уредник: Жељко Бјељац

 

 

Предња корица.

Географија Србије

Књига 91

ISBN 978-86-80029-70-2

Година издања: 2017
Аутори: Група аутора
Уредник: Милан Радовановић

 

 

Предња корица.

Мали градови - демографски потенцијал Србије

Књига 90

ISBN 978-86-80029-69-6

UDK 711.435:314(497.11)
Година издања: 2016
Аутори: Власта Кокотовић Каназир
Уредник: Жељко Бјељац

 


Предња корица.

Избегличке миграције из Босне и Херцеговине у Београд

Књига 66

Година издања:: 2005
Аутори: Весна Лукић
Уредник: Милан Бурсаћ


Предња корица.

Туристичке манифестације на правцу Дунавско-моравског коридора

Књига 65

Година издања:: 2004
Аутори: Жељко Бјељац, Драгољуб Штрбац, Едит Лендак
Уредник: др Милан Бурсаћ


Предња корица.

Србија, еврорегиони и европске интеграције

Књига 63

Година издања:: 2004
Аутори: Марина Тодоровић, Бранка Тошић, Бранислав Стојановић
Уредник: др Гордана Војковић


Предња корица.

Дунавско-моравски коридор – насеља

Књига 62

Година издања:: 2004
Аутори: Бранка Тошић, Драгана Матијевић, Весна Лукић
Уредник: др Јасмина Ђорђевић


Предња корица.

Етничка карта дела Старе Србије

Књига 61

ISBN 86-80029-29-7

UDK 314.117-054(497.11)"1871/1877"
Година издања: 2005
Аутори: Мирчета Вемић
Уредник: Милан Бурсаћ


Предња корица.

Тачност пројекција становништва Србије

Књига 60

Година издања:: 2004
Аутори: Владимир Никитовић
Уредник: др Милан Бурсаћ