Посебна издања

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.


Предња корица.

Улога објеката геонаслеђа у туризму Подунавља Србије

Књига 96

ISBN 978-86-80029-79-5

Година издања: 2019
Аутори: Добрила Лукић и Марко Д. Петровић
Уредник: Јована Бранков

 

Предња корица.

Развојна улога руралних насеља Централне Србије

Књига 95

ISBN 978-86-80029-78-8

Година издања: 2019
Аутори: Марија Дробњаковић
Уредник: Злата Вуксановић Мацура

 


Предња корица.

Природни фактори колебања климе у Србији

Књига 93

ISBN 978-86-80029-72-6

UDK 551.583(497.11)
Година издања: 2017
Аутори: Бошко Миловановић
Уредник: Милан Радовановић


Предња корица.

Из бележница Јована Цвијића – прикази и тумачења

Књига 94

ISBN 9788670257245

Година издања: 2017
Аутори: Група аутора
Уредник: Ана Милановић Пешић, Јелена Ћалић, Марко Петровић, Александра Терзић

 

Предња корица.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ 1947–2017.
Историјат и перспективе

Књига 92

ISBN 978-86-80029-71-9

Година издања: 2017
Уредништво: Жељко Бјељац, Ана Милановић Пешић, Марко Д. Петровић, Радмила Милетић, Марија Дробњаковић, Јована Тодорић, Александра Спалевић, Јасна Стојановић, Стефан Денда
Главни уредник: Жељко Бјељац

 

 

Предња корица.

Географија Србије

Књига 91

ISBN 978-86-80029-70-2

Година издања: 2017
Аутори: Група аутора
Уредник: Милан Радовановић

 

 

Предња корица.

Мали градови - демографски потенцијал Србије

Књига 90

ISBN 978-86-80029-69-6

UDK 711.435:314(497.11)
Година издања: 2016
Аутори: Власта Кокотовић Каназир
Уредник: Жељко Бјељац

 


Предња корица.

Избегличке миграције из Босне и Херцеговине у Београд

Књига 66

Година издања:: 2005
Аутори: Весна Лукић
Уредник: Милан Бурсаћ


Предња корица.

Туристичке манифестације на правцу Дунавско-моравског коридора

Књига 65

Година издања:: 2004
Аутори: Жељко Бјељац, Драгољуб Штрбац, Едит Лендак
Уредник: др Милан Бурсаћ


Предња корица.

Србија, еврорегиони и европске интеграције

Књига 63

Година издања:: 2004
Аутори: Марина Тодоровић, Бранка Тошић, Бранислав Стојановић
Уредник: др Гордана Војковић