Посебна издања

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.


Предња корица.

Становништво Моравичког Старог Влаха

Књига 57

Аутори: Љубомир М. Марковић, Светислав Љ. Марковић :: Уредник: др Милан Бурсаћ :: Година издања: 2002


Предња корица.

Демографске особине регионализације Србије (друго издање)

Књига 54

Аутори: Група аутора :: Уредник: др Милена Спасовски :: Година издања: 2003


Предња корица.

Географска структура и регионализација Србије 2

Књига 53

Аутори: Група аутора :: Уредник: др Мирослав Оцокољић :: Година издања: 1998


Предња корица.

Спелеолошки атлас Србије

Књига 52

Аутори: Група аутора :: Уредник: Предраг Ђуровић :: Година издања: 1998


Предња корица.

Географска структура и регионализација Србије 1

Књига 51

Аутори: Група аутора :: Уредник: др Мирослав Оцокољић :: Година издања: 1997


Предња корица.

Планета Земља – стварност и визије

Књига 50

Аутори: Живадин Јовичић :: Уредник: академик Никола Пантић :: Година издања: 1997


Предња корица.

Географски потенцијали – вредновање и планирање насеља

Књига 49

Аутори: Милан Ђ. Бурсаћ :: Уредник: др Димитрије Перишић :: Година издања: 1996


Предња корица.

Климатска регионализација Метохије

Књига 48

Аутори: Милан М. Радовановић :: Уредник: др Мирослав Оцокољић :: Година издања: 1996


Предња корица.

Евалуација природних потенцијала на примеру сливова Јабланице и Ветернице

Књига 47

Аутори: Јасмина С. Ђорђевић :: Уредник: др Милан Бурсаћ :: Година издања: 1996


Предња корица.

Мрежа градова Србије – модел просторно-функцијске организације

Књига 46

Аутори: Радмило Б. Јовановић :: Уредник: др Милан Бурсаћ :: Година издања: 1995