Зборник радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ

Zbornik CMYK 2017


   

    Основни подаци

    

    Штампано издање:

    ISSN 0350-7599

    Електронско издање:

    ISSN 1821-2808

    Учесталост објављивања: 

    три пута годишње

    (април, август, децембар)

 

 

 Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ је интердисциплинарни научни часопис који омогућава слободан приступ и бесплатно објављивање научних чланака из области геонаука. Прво издање Зборника је публиковано 1951. године од стране Географског института Српске академије наука у БеоградуЦелокупан садржај часописа је доступан у режиму отвореног приступа (енг. Open Access) и може се бесплатно преузети са сајта часописа и користити у едукативне и некомерцијалне сврхе.

Више информација можете наћи на новом сајту Зборника:

http://www.gi.sanu.ac.rs/zbornik/index.php/zbornik/index

За сва додатна питања можете нам се обратити на:

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ (Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA - j.Geogr.Inst.Cvijic) прихваћен за индексирање од стране Clarivate Analytics products and servicesПочев од броја 67 (1) 2017, Зборник је постао део поменуте индексне базе и налази се на листи Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Web of Science(Clarivate Analytics, formerly Thomson Reuters' IP & Science branch).Неопходне информације можете пронаћи на следећем линку: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&Word=SASA

logo web of science

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

Поштовани аутори,

Велико нам је задовољство да вас обавестимо да је Зборник радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ прихваћен за укључивање у Scopus (Elsevier B.V.) индексну базу. Издавач ће бити контактиран у наредних неколико месеци како би покренуо процес индексирања и започео додавање садржаја часописа на њиховом званичном сајту.

С поштовањем,
Уређивачки одбор Зборника

Scopus
Предња корица.

Зборник радова
Књига 65, бр. 2

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2015

 

Ana M. Petrović

(ОРИГИНАЛ) Challenges of torrential flood risk management in Serbia

(ПРЕВОД) Изазови у управљању ризицима од бујичних поплава у Србији

António Portugal Duarte

(ОРИГИНАЛ) Regional tourism as a strategic sector for Portugal: Sun, Sea and much more

(ПРЕВОД) Регионални туризам као стратешки сектор за Португал: сунце, море и много више

Marta Simões, Adelaide Duarte, João Sousa Andrade

(ОРИГИНАЛ) Regional growth in Portugal: Assessing the contribution of earnings and education inequality (239-252)

(ПРЕВОД) Регионални раст у Португалу: Процена неједнакости кроз удео зараде и едукациони ниво

Darko B. Vuković, Natalia A. Shpak, Milan M. Radovanović, Antonio Portugal Duarte, Dejan Radulović

(ОРИГИНАЛ) The role of human resources on the economy: A study of the Balkan EU member states (253-268)

(ПРЕВОД) Улога људских ресурса на економију: Студија Балканских земаља чланица Европске уније

ЦИП  

 

Поткатегорије