Зборник радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ

Zbornik CMYK 2017


   

    Основни подаци

    

    Штампано издање:

    ISSN 0350-7599

    Електронско издање:

    ISSN 1821-2808

    Учесталост објављивања: 

    три пута годишње

    (април, август, децембар)

 

 

 Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ је интердисциплинарни научни часопис који омогућава слободан приступ и бесплатно објављивање научних чланака из области геонаука. Прво издање Зборника је публиковано 1951. године од стране Географског института Српске академије наука у БеоградуЦелокупан садржај часописа је доступан у режиму отвореног приступа (енг. Open Access) и може се бесплатно преузети са сајта часописа и користити у едукативне и некомерцијалне сврхе.

Више информација можете наћи на новом сајту Зборника:

http://www.gi.sanu.ac.rs/zbornik/index.php/zbornik/index

За сва додатна питања можете нам се обратити на:

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ (Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA - j.Geogr.Inst.Cvijic) прихваћен за индексирање од стране Clarivate Analytics products and servicesПочев од броја 67 (1) 2017, Зборник је постао део поменуте индексне базе и налази се на листи Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Web of Science(Clarivate Analytics, formerly Thomson Reuters' IP & Science branch).Неопходне информације можете пронаћи на следећем линку: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&Word=SASA

logo web of science

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

Поштовани аутори,

Велико нам је задовољство да вас обавестимо да је Зборник радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ прихваћен за укључивање у Scopus (Elsevier B.V.) индексну базу. Издавач ће бити контактиран у наредних неколико месеци како би покренуо процес индексирања и започео додавање садржаја часописа на њиховом званичном сајту.

С поштовањем,
Уређивачки одбор Зборника

ScopusЗборник радова - Књига бр. 63-4

 

Covers / Korice

Front page / Насловна страна

Contents / Садржај

 

Pavle Arsenović, Ivana Tošić, Miroslava Unkašević

Seasonal analysis of warm days in Belgrade and Niš (1–10)

 

Zlatko R. Vukovic, Jim M.C. Yong, Norman Donaldson

Theoretical bases of the geometrical indentification of a common inter-radar space (11–28)

 

Dagmar Samešová, Helena Hybská, Jozef Mitterpach

The risk of surface water contamination by oil products (29–36)

 

Еvgeniya А. Lebedeva, Alexey V. Gordeev, Еkaterina V. Loschilova

Protection of atmosphere from harmful emissions of stationary fuelburn installations (37–46)

 

Leonid N. Gubanov, Valentina I. Zvereva, Denis V. Boyarkin

The regional conception in the sphere of industrial and domestic waste handling (47–55)

 

Jasna Cizler

Brownfield redevelopment as a measure for climate changes mitigation (57-73)

 

Marko D. Petrović, Ana Jovičić, Jelica J. Marković, Snježana Gagić

Territorial expansion of hotel chains in countries of South-Eastern Europe (75-92)

 

Biraj Kanti Mondal

Destruction of urban greenary of Indian cities – a study of the two wards of Kolkata through GIS and remote sensing (93-110)

 

Lepota L. Kuzmanović

Cartographic recognition with elements of planography of medieval square Macho (111-123)

 

May he rest in peace

In memoriam Yevgeny Vasilyevich Koposov (125-127)

 

List of reviewers for Journal of the Geographical Institute ‘Jovan Cvijić’ of the Serbian Academy of Sciences and Arts” vol. 63 (129-131)

 

CIP

 

Поткатегорије