Велико нам је задовољство да Вас обавестимо да је Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ (Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA - j.Geogr.Inst.Cvijic) прихваћен за индексирање од стране Clarivate Analytics products and services.

Почев од броја 67 (1) 2017, Зборник је постао део поменуте индексне базе и налази се на листи Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Web of Science (Clarivate Analytics, formerly Thomson Reuters' IP & Science branch). Неопходне информације можете пронаћи на следећем линку: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&Word=SASA

Датум објаве: 10.08.2017. године
Извор: Clarivate Analytics, , Филаделфија, САД

Фотографије:

 

: