Органи института


Директор, Управни одбор и Научно веће, су одговорни органи Института, који доносе политику, постављају организацију и управљају научноистраживачким радовима Института. Стварају непосредне кадровске, материјалне, финансијске, технолошке и друге услове за постизање научно значајних и друштвено корисних истраживачких резултата, са видљивим научним доприносом и одјеком како на националном тако и међународном плану.

Институтом руководи директор. Он се бира конкурсом, на четири године, из реда истраживача са научним звањем. Директор је у радном односу у Институту са пуним радним временом.

Ако је директору истекао мандат а нови није изабран из било ког законског разлога, или у вези са важећим управним актима Академије, Управни одбор Института одређује вршиоца дужности, који има сва овлашћења директора за дато време.

 

Директор

director

др Милан Радовановић

 

Управни одбор

Академик Часлав Оцић, председник

Академик Владица Цветковић

др Јелена Ћалић

др Жељко Бјељац

др Бранислав Ђурђев

 

Научно веће

др Тивадар Гаудењи, председник

Академик Олга Хаџић

Академик Александар Костић, дописни члан САНУ

Академик Слободан Б. Марковић, дописни члан САНУ

др Милан Радовановић

др Жељко Бјељац

др Југослав Николић

др Милан Миленковић

др Јелена Ћалић

др Бошко Миловановић

др Александра Терзић

др Дарко Вуковић

др Милица Пецељ

др Драгана Милијашевић

др Ана Петровић

др Марко Д. Петровић

др Ана Милановић Пешић

др Бојан Гавриловић

др Дејана Јаковљевић

др Јована Бранков

др Злата Вуксановић Мацура

др Стефана Бабовић

др Марко Урошев

др Горица Станојевић

др Милена Панић

др Дуња Демировић