Пројекти

Научноистраживачки рад Института обавља се индивидуалним и колективним ангажовањем свих сарадника Института на реализацији научних пројеката. Резултати научног рада публикују се у институтским, Aкадемијиним, националним и међународним периодичним и посебним публикацијама. Облици истраживачког тимског рада су: научне конференције, конгреси, симпозијуми, семинари, експедиције и други облици који доприносе постизању научних резултата.

Реализовани пројекти

 

 Пројекти у току

 

Евиденциони број пројекта: x
Пројектни циклус: март–септембар 2018.
Руководилац пројекта: проф др Ричард Мајлс;
Руководилац пројектног тима Географског института „Јован Цвијић“ САНУ: др Јелена ЋалићЕвиденциони број пројекта: 47007 ИИИ
Пројектни циклус: 2011–2016
Руководилац пројекта: Др Милан Радовановић

Поткатегорије