АРХИВА ПРОЈЕКАТА

У периоду од 1988. до 2015. године у оквирима Географског института "Јован Цвијић" САНУ, реализовани су следећи научно-истраживачки пројекти:

 

Елементарне непогоде и настава географије

Акредитован семинар, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Време трајања: 2008–2014.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Аутор: мр Марко В. Милошевић

 

Инструментално прикупљање просторних података

Акредитован семинар, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Време трајања: 2009–2014.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Аутор: Драгољуб Штрбац

 

Коридори Србије

Акредитован семинар, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Време трајања: 2012–2014.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Аутори: мр Марко В. Милошевић, др Милан Радовановић

 

Лексикон Националног парка Тара

Време трајања: 2011–2012.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Службени гласник, ЈП НП Тара, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

Уредник: др Милан Радовановић

Лексикон Националног парка Фрушка Гора

Време трајања: 2011–2012.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Службени гласник, ЈП НП Фрушка гора, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

Уредник: мр Марко В. Милошевић

 

Лексикон Националног парка Копаоник

Време трајања: 2011–2012.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Службени гласник, ЈП НП Копаоник, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

Уредник: мр Драгана Миљановић

 

Лексикон Националног парка Ђердап

Време трајања: 2011–2012.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Службени гласник, ЈП НП Ђердап, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

Уредник: мр Ана Милановић

 

Лексикон Националног парка Шар-планина

Време трајања: 2011–2012.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Службени гласник, ЈП НП Шар-планина, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

Уредник: мср Александра Спалевић

 

Лексикон Србије

Време трајања: 2010–2012.

Носилац пројекта и финансијер: Службени гласник Републике Србије

Реализатор – географија и становништво: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Уредник: др Милан Радовановић

 

Елементарне непогоде као фактор трансформације простора и планских докумената у Србији и Словенији

Време трајања: 2010–2011.

Пројектни партнер: Географски институт „Антон Мелик“ САЗУ, Љубљана, Словенија

Финансијери на основу билатералног споразума Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и Републике Словеније

Руководилац пројекта: др Милан Радовановић, др Блаж Комац

 

Модалитети валоризације геопотенцијала неразвијених простора Србије

Време трајања: 2006–2010.

Финансијер: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој

Руководилац пројекта: др Марина Тодоровић

 

Природни феномени Србије – кањони и клисуре

Време трајања: 2010.

Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Руководилац пројекта: др Милан Радовановић, мр Марко В. Милошевић

 

Упоређивање валоризација неразвијених подручја у Србији и Словенији

Време трајања: 2008–2009.

Пројектни партнер: Географски институт „Антон Мелик“ САЗУ, Љубљана, Словенија

Финансијери на основу билатералног споразума Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и Републике Словеније

Руководилац пројекта: др Јасмина Ђорђевић, др Јанез Наред

 

Студија проширења обухвата Карпатске конвенције у Републици Србији

Време трајања: 2006–2006.

Финансијер: Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије – Управа за заштиту животне средине

Руководилац пројекта: др Јасмина Ђорђевић

 

Просторни план општине Љиг

Време трајања: 2005–2009.

Финансијер: Општина Љиг

Руководилац пројекта: др Бранка Тошић

 

Основе интегралног руралног развоја Сувоборског краја

Време трајања: 2002–2002.

Финансијер: Југоимпорт СДПР

Руководилац пројекта: др Милан Бурсаћ

 

Развој сеоског туризма и заштита шумског и водног подручја Царске баре између Зрењанина и Титела (лева обала Тисе)

Време трајања: 2003–2003.

Финансијер: Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије

Руководилац пројекта: др Илија Мисаиловић

 

Дунавско-моравски коридор као главна осовина регионалног развоја и интеграције Србије у оквиру Југоисточне Европе

Време трајања: 2000–2005.

Финансијер: Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије

Руководилац пројекта: др Милан Бурсаћ

 

Географска структура и регионализација Србије – у сарадњи са Географским факултетом Универзитета у Београду

Време трајања: 1996–1999.

Финансијер: Министарство за науку и технологију Републике Србије

Руководилац пројекта: др Милован В. Радовановић

 

Општина Штрпце – комплексна научна студија о природним, демографским, друштвено-економским, просторним и културним основама развоја

Време трајања: 1989–1990.

Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Руководилац пројекта: др Милован В. Радовановић

 

Развојно-програмске и фундаментално-апликативне научне основе убрзаног развоја шарпланинских жупа - Гора, Опоље, Средска

Време трајања: 1988–1994.

Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, штампано средствима СО Призрен и СО Гора

Руководилац пројекта: др Милован В. Радовановић