Стипендисти и волонтери

У зависности од потреба и могућности Институт ангажује на својим научно-истраживачким пројектима студенте докторских студија из области гео-наука, односно стипендисте Министарства образовања, науке и технолошког развоја, које финансира Министарство. Стипендисти Министарства у зависности од свог образовног профила и стручног интересовања добијају ментора који прати њихов истраживачки рад, као и рад на изради докторске дисертације. Према плану и програму,  стипендисти су дужни да на крају године поднесу извештај о раду свом ментору, који упућује извештај Министарству са предлогом даљег ангажовања стипендисте. 

Поред тога, Институт може по потреби ангажовати и студенте географије, као волонтере и приправнике, који кроз волонтерски рад на Институту стичу знања и вештине из области научно-истраживачког рада и рада на пројектима.