Одељење друштвене географије

Одељење друштвене географије бави се изучавањем широког спектра демографских и антропогених истраживања, кроз мултидисциплинарни приступ изучавању становништва (географија насеља, демографија, миграције становништва, структуре становништва, пројекције, статистика становништва, историјска демографија, антропологија, геополитика, популациона политика, културолошке студије и др.) Притом се сарадници Института усмеравају ка стицању и ширењу знања о теоријским питањима развитка ставништва, о регионалној диференцираности демографских процеса у Србији, Балкану, Европи и свету, али и изради студија о становништву.

 

Жељко Бјељац

др Жељко Бјељац, научни саветник, руководилац одељења

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: друштвена географија, антропогеографија, туристичка географија, историјска географија, географија становништва

Биографија

 

Александра Терзић

др Александра Терзић, виши научни сарадник

Научне области: антропогеографија, туристичка географија, култура

Биографија

 

Марко Д. Петровић

др Марко Д. Петровић, научни сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић", САНУ

Научне области: друштвена географија; туризам; рурални развој; локална привреда

Биографија

 

Јована Бранков

др Јована Бранков, научни сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: друштвена географија, туристичка географија, одрживи и еколошки туризам

Биографија

 

Стефана Бабовић

др Стефана Бабовић, научни сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: друштвена географија, социо-економска истраживања,ерозија земљишта, заштита земљишних и водних ресурса

Биографија

 

Јована Тодорић

др Јована Тодорић, научни-сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: Урбана социјална географија, Економска географија

Биографија

 

Марко Филиповић

мср Марко Филиповић, истраживач-сарадник

Научне области: друштвена географија, демографија, миграције

Биографија

 

Власта Кокотовић Каназир

мср Власта Кокотовић Каназир, истраживач-сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: демографија

Биографија

 

Стефан Денда

мср Стефан Денда, истраживач-сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић", САНУ

Научне области: Друштвена географија, туристичка географија, посебни облици туризма, животни стандард становништва

Биографија

 

Јасна Мицић

мср Јасна Мицић, истраживач-сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић", САНУ

Научне области: Друштвена географија, туристичка географија, одрживи туризам, заштита природне средине

Биографија