Александра Терзић

др Александра Терзић, виши научни сарадник

Научне области: антропогеографија, туристичка географија, култура

Биографија

ResearchGate

ResearcherID

ORCID

Scopus Author ID

Одабране референце

1. Терзић, А. (2014) Перспективе развоја културне руте "Тврђаве на Дунаву" у функцији обогаћивања туристичке понуде Србије. Посебна издања, књига 88, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд.

2. Беляц Ж., Терзич А., Бранков Й. (2013) Развитие туризма в современои Сербии. СЕРБСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2012, С Б О Р Н ИК научных статей, E.D. А.Новик, Москва, pp. 230-239. (Tourism development in contemporary Serbia. Chapter in Serbian Scientific Research 2012, Collection of Scientific Articles, ed. A.Novik, Moscow)

3. Бјељац, Ж., Терзић, А. (2013). Страдање становништва на територији Бачке и Барање, током 1941. и 1942. године. Историја и географија – сусрети и прожимања. Институт за новију историју Србије и Географски Институт “Јован Цвијић” САНУ, Београд.

4. Terzić, A., Bjeljac, Ž. (2014) The Extermination of Jewish Population and Heritage in Bačka Region of AP Vojvodina (Serbia). TRAMES – Journal of the Humanities and Social Sciences, Vol. 18, Issue 1; Tallinn, Estonia. ISSN: 1736-7514.

5. Terzić, A., Simeunović-Bajić, N., Jovičić, A. (2014) Community role in heritage management and sustainable tourism development - Case study of the Danube region in Serbia. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue, December 2015, pp. 183-201.

6. Terzić, A., Bjeljac, Ž., Ćurčić, N. (2015) Common Histories, Constructed Identities: Intangible Cultural Heritage and the Rebranding of Serbia. International Journal of Intangible Heritage, Vol. 10, pp. 102 – 120 (Seoul, Republic of Korea).

7. Terzić, A., Bjeljac, Ž., Krivošejev, V. (2015) Cross-cultural exchange: Saint George’s day customs as a common heritage of Balkan nations. Anthropological Notebooks, vol. 21, issue 2, pp. 71-88. (Ljubljana, Slovenia)

8. Jovičić Vuković, A., Gagić, S., Terzić, A., Petrović, M., Radovanović, M. (2018) The impact of organisational learning on innovations: Case study of the Serbian hotel industry. JEEMS – Journal for East European Management Studies, Vol. 23, Issue 4, стр. 673-693. ISSN print:0949-6181, ISSN online:0949-6181

9. Бјељац, Ж., Терзић, А., Јовановић, А., Бранков, Ј., Петровић, М. (2017) Туризам Србије. Поглавље у „Географија Србије“ (ур. Милан Радовановић), Посебна издања Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, бр. 91, стр. 753-809.

10. Терзић, А. (2017) Историјско-географски контекст Цвијићевих бележница, у Из бележница Јована Цвијића – прикази и тумачења, (гл. ур. Ана Милановић-Пешић), Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, едиција Посебна издања, књ. 94, стр. 17 - 37, ИСБН: 9788670257245.