Ана М. Петровић

др Ана М. Петровић, научни сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: хидрологија, бујичне поплаве, природне непогоде

Биографија

ResearchGate