Одељење просторног планирања

Одељење за просторно планирање врши истраживања из области савремене теорије и праксе просторног планирања, са посебним фокусом на пракси просторног и урбанистичког планирања у Србији. Сарадници Института су директно ангажовани на раду на бројним научно-истраживачким пројектима које финансира Влада Републике Србије, руководили су или су учествовали у изради планских докумената стратегијског карактера, и активни су чланови струковних асоцијација у земљи и иностранству. У оквиру рада овог одељења публиковано је неколико монографија националног значаја, као и већи број стручних и научних радова из области просторног планирања.

 

Марија Дробњаковић

др Марија Дробњаковић, научни сарадник, руководилац одељења

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: просторно планирање, урбана и рурална географија, планирање развоја руралног простора

Биографија

 

Злата Вуксановић Мацура

др Злата Вуксановић Мацура, научни сарадник

Научне области: урбанизам, архитектура, просторно планирање

Биографија

 

Радмила Милетић

мр Радмила Милетић, истраживач-сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: просторно планирање, индустријска географија, регионални развој

Биографија

 

Александра Спалевић

мср Александра Спалевић, истраживач-сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: примењена географија, просторно планирање, урбана и рурална географија

Биографија

 

Дејан Дољак

мср Дејан Дољак, истраживач-сарадник, руководилац одељења

Биографија