Александра Спалевић

др Александра Жаја, истраживач-сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: примењена географија, просторно планирање, урбана и рурална географија

Биографија

ResearchGate