Спољни сарадници

Спољни сарадници Института су лица, са научним или истраживачким звањем, која нису стално запослена у Институту, а ангажована су на пројектима Института, као и стручна лица на пословима подршке реализацији научноистраживачког рада Института.


Душан Михаиловић

ванр. проф. др Душан Михаиловић

Организација: Филозофски факултет

Научне области: археологија, историја


Слободан Селинић

др Слободан Селинић, виши научни сарадник

Организација: Институт за новију историју Србије

Научне области: историја, новија историја Србије

Биографија


Драган Алексић

др Драган Алексић, виши научни сарадник

Организација: Институт за новију историју Србије

Научне области: историја, Други светски рат, међуратни период

Биографија

 

Наташа Симеуновић Бајић

доцент др Наташа Симеуновић Бајић, научни сарадник

Организација: Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Научне области: медијска култура, културна политика


Зоран Јањетовић

др Зоран Јањетовић, научни саветник

Организација: Институт за новију историју Србије

Биографија


Ана Јовановић

проф. др Ана Јовановић, научни сарадник

Организација: Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, Народна банка Србије

Научне области: економија, финансије, економска географија


Александра Мајдаревић

асистент мр Александра Мајдаревић

Организација: Универзитет Сингидунум, Факултет за економију,финансије и администрацију

Научне области: друштвено-економски развој, квантитативне истраживачке методе и статистика