Драган Алексић

др Драган Алексић, виши научни сарадник

Организација: Институт за новију историју Србије

Научне области: историја, Други светски рат, међуратни период

Биографија