Слободан Селинић

др Слободан Селинић, виши научни сарадник

Организација: Институт за новију историју Србије

Научне области: историја, новија историја Србије

Биографија