Наташа Симеуновић Бајић

доцент др Наташа Симеуновић Бајић, научни сарадник

Организација: Мегатренд Универзитет

Научне области: медијска култура, културна политика