Наташа Симеуновић Бајић

доцент др Наташа Симеуновић Бајић, научни сарадник

Организација: Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Научне области: медијска култура, културна политика

: