Александра Мајдаревић

асистент мр Александра Мајдаревић

Организација: Универзитет Сингидунум, Факултет за економију,финансије и администрацију

Научне области: друштвено-економски развој, квантитативне истраживачке методе и статистика