Јован Цвијић

Издвајамо

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference Спелеолошки атлас Србије Канцеларија за међународну сарадњу Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Семинари за наставнике географије

Семинар: Како се заштитити од природних непогода

Међународни

скупови – учешће

Током 2015. године учешће на међународним скуповима су узели:

др Милан Радовановић

Међународна конференција - Бајкалски Међународни еколошки форум „Чистая планета“(International conference - Байкальский международный экологический форум „Чистая планета“), Иркутск, Русија.

Детаљи о конференцији доступни на: http://www.vkrugu7i.ru/novosti/713-sostoyalsya-ii-bajkalskij-mezhdunarodnyj-ekologicheskij-forum-chistaya-planeta

3-4 10. 2015. године

 

мср Власта Кокотовић Каназир, мр Милена Панић, мср Марија Дробњаковић и мср Јована Тодорић

Међународна конференција „Друштво и простор“, Нови Сад, Србија.

Организатори: Српско социолошко друштво из Београда, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду и Институт за упоредно право из Београда

25-26. 9. 2015. године

 

мср Јована Тодорић

Међународна конференција „ЕУГЕО Будимпешта 2015.“, Будимпешта, Мађарска.

Announcement: „Има ли реурбанизације у Београду? Докази и импликације.“

Организатори: ЕУГЕО, Мађарско географско друштво, Maђарска академија наука

од 30.08. до 02. 09. 2015. године

 

мср Марија Дробњаковић

Научна радионица „Депопулација руралних простора у Централној и Источној Европи“, Герлиц, Немачка.

Announcement: „Типологија руралних насеља као платформа за ублажавање процеса депопулације у Србији“

Организатори: Института за старење становништва Универзитета у Оксфорду, Велика Британија, и Универзитета примењених наука у Герлицу, Немачка

11-13. 6. 2015. године

 

II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, одржана је у Саранску, Русија. Научни скуп је по други пут организован у сарадњи Руског географског друштва, Владе Републике Мордовије, Н.П. Огарев Национални Мордовског Универзитета и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ.

 

На овом научном скупу учествовали су:

др Милан Радовановић

Саопштење, пленарно предавање: „Astrophysical analysis of the crash of the Malaysian plane over Ukraine“ (Астрофизичка анализа пада малезијског авиона изнад Украјине), 17. Jul 2014. (коауторство: Yamashkin Anatoly Aleksandrovich, Дарко Вуковић, Стефана Бабовић, Славица Малиновић-Милићевић)

др Жељко Бјељац

Саопштење, пленарно предавање: „Spatial planning regulations in order to protect against natural disasters – case study: the municipality of Beočin (Serbia)“ (Регулативе просторног планирања у циљу заштите од природних катастрофа - анализа случаја: општина Беочин (Србија))

Саопштење: „Carographic presentation and GIS analysis of fire risk zones on the territory of municipality of Beočin (Serbia)“ () (коауторство: Радмила Јовановић, Александра Терзић, Радомир Лазић)

др Ана Петровић

Саопштење: „The torrental floods in Juzna Morava River basin“ (Бујичне поплаве у сливу Јужне Мораве)

др Дарко Вуковић

Саопштење: „Influence of Summer Temperatures on Basic Economic and Tourism Indicators of the Middle Mediterraneane“ (Утицај летњих температура на основне економске и туристичке индикаторе средњег Медитерана), (коауторство: Ивана Симеуновић)

др Милан Миленковић

Саопштење: „Solar Activity and Fires in Russia in summer 2010“ (Сунчева активности пожари у Русији у лето 2010.), (коауторство: В. Дуцић, Д. Вујачић)

Сузана Ловић

Саопштење: „Application of the lenticular lens method for presenting floods in the area of Obrenovac municipality in May 2014“ (Примена методе лентикуларних објектива за приказивање поплава на подручју општине Обреновац у мају 2014. године), (коауторство: Александра Терзић и Драгана Милијашевић)

 

 

др Жељко Бјељац и др Марко Д. Петровић

Међународна научно-практична конференција „Sustainable Development of Tourism Market: International Practice and Russian Experience“ (Одрживи развој туристичког тржишта: међународна пракса и руско искуство) одржана је у Ставропољу (Ставропољски крај, Руска Федерација). Научни скуп је по трећи пут организован од стране Државног универзитета у Ствропољу и Факултета за друштвене и културне услужне делатности и туризам. Др Марко Д. Петровић и др Жељко Бјељац одржали су пленарна предавања, директним укључењем, путем скајп програма.

Предавања:

„Cultural Routes – The Development of New Tourism Destinations in Serbia“ (Културни путеви - Развој нових туристичких дестинација у Србији), планерено предавање др Жељко Бјељац, kоаутори: др Александра Терзић и др Марко Д. Петровић

„Tourism Impact Attitude Scale (TIAS) as a Tool of Contemporay Analysis in Agritourism“ (Модел за мерење утицаја развоја туризма на ставове локалног становништва (TIAS) као средство за савремену анализу у агротуризму), планерено предавање др Марко Д. Петровић, kоаутори: др Жељко Бјељац и мcр Дуња Демировић

16. април 2015. године, Београд

 

Мр Марко В. Милошевић и др Ана Петровић

Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“, Палић, Суботица. Научни скуп је по осми пут организован од стране Асоцијације просторних планера Србије. Мр Марко В. Милошевић био је модератор секције „Климатске промене и њихов утицај на планирање, уређење и заштиту простора“, док је у оквиру скупа презентовао и научни рад колега са Географског института.

Научни рад: „Геоморфолошки индикатори природних непогода - пример блатне бујице у Текији 2014. године“, аутора: Марко В. Милошевић, Јелена Ћалић, Јелена Ковачевић-Мајкић, Ана М. Петровић.

16–18. април 2015. године

Фотографије са конференције

 

Током 2014. године учешће на међународним скуповима су узели:

Доц. др Дарко Вуковић

Међународна конференција “Geoheritage and eco-tourism“, Доц. др Дарко Вуковић одржао је пленарно предавање под насловом Ecotourism impact model на међународној конференцији “Geoheritage and eco-tourism“, која је одржана на Бајкалском језеру, Гремјачинск, Република Бурјатија, Руска Федерација. Конференција је организована од стране Географског факултета, Универзитета Ломоносов.

Саопштење: “Ecotourism impact model“

25-27. августа 2014. године

Фотографије са конференције

 

Др Милан Радовановић

Међународна конференција „Доживотно образовање за одрживи развој“ (International conference “Lifelong education for sustainable development” - LESD 2014), Саранск, Русија.

Саопштење: „Istrazivacka stanica Petnica - Liberalni model obrazovanja talentovanih ucenika“ (“Petnica Science Center - a Liberal Model of Gifted Education in Science”) - пленарна седница

23-25. 4. 2014. године

Детаљи о конференцији доступни су на: http://www.lesd.mrsu.ru/

Фотографије са конференције

 

Доц. др Дарко Вуковић

Mеђународнa конференцијa „Развојне перспективе индустријских градова у централној Европи“ (International conference “The development prospects of industrial cities in Central Europe”), Сечењи Иштван Универзитет, мађарско регионално научно удружење и HAS CERS Институт за регионалне студије, Ђер, Мађарска

Саопштење: Ка ревитализацији индустријских градова у Србији (“Towards revitalization of industrial cities in Serbia”) - пленарна седница

21. 4. 2014. године

Фотографије са конференције

 

Доц. др Дарко Вуковић и Др Милан Радовановић

Међународна научно-практична конференција “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2014)”, (Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології,економіка та право: стан та перспективи розвитку”(ІТЕП-2014)), Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина

3-4. 4. 2014. године

Видео конференције можете погледати на: http://youtu.be/jQ-_yA7Ddx4

Фотографије са конференције

 

Актуелно

Међународна научна конференција „Век и по Јована Цвијића“, 12-14. октобар 2015. године, Београд, Србија.

Треће обавештење

Ове године навршава се 150 година од рођења знаменитог српског географа Јована Цвијића (1865-1927).

Ради обележавања овог великог јубилеја, Српска академија наука и уметности, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ и Музеј града Београда организовали су Међународну научну конференцију посвећену научном делу Јована Цвијића, као и другим видовима његовог друштвеног ангажовања.

Одржана је II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, 23–24. април 2015. године, Саранск, Русија

Са великим задовољством обавештавамо вас да је у организацији Руског географског друштва, Владе Републике Мордовије, Н.П. Огарев Национални Мордовског Универзитета и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, у периоду од 23. до 24. априла 2015. године, успешно одржана друга по реду међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“.

Научна сарадња

Захвалница

Географском институту „Јован Цвијић“, САНУ уручена је захвалница Географског факултета Мордовског државног универзитета и Руског географског друштва, 12. 10. 2015. године, Београд.

Прва званична посета декана Економског факултета Државног универзитета из Саранска (Руска Федерација) нашем Институту, 27. Јул 2015. године, Београд, Србија

Учешће на међународним скуповима

др Милан Радовановић, Међународна конференција - Бајкалски Међународни еколошки форум „Чистая планета“(International conference - Байкальский международный экологический форум „Чистая планета“), 3-4 10. 2015. године, Иркутск, Русија.

мср Власта Кокотовић Каназир, мр Милена Панић, мср Марија Дробњаковић и мср Јована Тодорић, Међународна конференција „Друштво и простор“, 25-26. 9. 2015. године, Нови Сад, Србија.

мср Јована Тодорић, Међународна конференција „ЕУГЕО Будимпешта 2015.“, од 30. 8. до 2. 9. 2015. године, Будимпешта, Мађарска.

мср Марија Дробњаковић, Научна радионица „Депопулација руралних простора у Централној и Источној Европи“, 11-13. 6. 2015. године, Герлиц, Немачка.

др Милан Радовановић, др Жељко Бјељац, др Ана Петровић, др Дарко Вуковић, др Милан Миленковић, др Сузана Ловић, II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, 23–24. 4. 2015. године, Саранск, Русија

др Жељко Бјељац и др Марко Д. Петровић, Међународна научно-практична конференција „Sustainable Development of Tourism Market: International Practice and Russian Experience“ (Одрживи развој туристичког тржишта: међународна пракса и руско искуство), 16. 4. 2015. године, Ставропољ, Руска Федерација

др Марко Милошевић и др Ана Петровић, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“, 16–18. 4. 2015. године, Палић, Суботица

 

Нова издања

Зборник радова

Зборник радова бр. 65-2, 65-1, 64-3, 64-2, 64-1, 63-4, 63-3, 63-2, 63-1, 62-3
EBSKO

Географски институт „Јован Цвијић“ Српске академије науке и уметности је започео сарадњу електронског лиценцирања са EBSCO индексном базом, најзначајнијег међународног агрегатора целих текстова зборника, часописа и других извора. Цели текстови Зборника радова Географског института„Јован Цвијић“, САНУ ће се наћи у EBSCO академској бази података током наредних месеци. 6.4.2015.godine.

Остала издања

и суиздаваштво

Лексикони националних паркова Србије – „Ђердап“, први том едиције

 

Настава – семинари

Како се заштитити од природних непогода

Настава – промоције

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на манифестацији „Ноћ истраживача“, која је одржана 25. септембра 2015. године, од 16h до 23h, у Шопинг центру Delta City, Београд, Србија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на VI Евроазијском Економском Форуму Младих, 21 - 23. април 2015. године, Екатеринбург, Русија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на Првој међународној радионици „Danube Future“, 8-10. април 2015. године, Клагенфурт, Аустрија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествује на Трећем регионалном сајму образовања, Интерактивна поставка: „3D рељеф Србије“ и предавање: „Бујичне поплаве као природне непогоде у Србији“, одржано у периоду 12–13. марта 2015. године у Ћуприји, Србија

VIII Сусрет организатора манифестација, др Жељко Бјељац, виши научни сарадник Географског института, добитник је награде за најбољег појединца у области манифестационог туризма за 2014. годину.

др Жељко Бјељац, гостовао је у емисији "Књига утисака", на телевизији РТС 2, где је говорио на тему манифестационог туризма у Србији и активностима на изради Правилника о категоризацији манифестација. Емисија је емитована 31. јануара 2015. године, Београд, Србија