Јован Цвијић

Издвајамо

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference Спелеолошки атлас Србије Тим за међународну сарадњу Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Семинари за наставнике географије

Семинар: Инструментално прикупљање просторних података Семинар: Елементарне непогоде и настава географије Семинар: Инструментално прикупљање просторних података

Зборник радова

Основни подаци о зборнику и упутства ауторима

Издања

 

Књига 63-4, 2013.

Књига 63-3, спец. издање, 2013.

Књига апстраката, конференција, 2013.

Књига 63-2, 2013.

Књига 63-1, 2013.

Књига 62-3, 2012.

Књига 62-2, 2012.

Књига 62-1, 2012.

Књига 61-3, 2011.

Књига 61-2, 2011.

Књига 61-1, 2011.

Књига 60-2, 2010.

Књига 60-1, 2010.

Књига 59-2, 2009.

Књига 59-1, 2009.

Књига 58, 2008.

Књига 57, 2007.

Књига 56, 2007.

Књига 55, 2006.

Књига 54, 2005.

Књига 53, 2004.

Књига 52, 2003.

Књига 51, 2002.

Књига 50, 2000.

Књига 49, 1999.

Књига 47/48, 1998.

Књига 46, 1996.

Књига 44/45, 1993/94.

Књига 43, 1991.

Књига 42, 1990.

Књига 41, 1989.

Књига 40, 1988.

Књига 39, 1987.

Књига 38, 1986.

Књига 37, 1985.

Књига 36, 1984.

Књига 35, 1983.

Књига 34, 1982.

Књига 33, 1981.

Књига 32, 1980.

Књига 31, 1979.

Књига 30, 1978.

Књига 29, 1977.

Књига 28, 1976.

Књига 27, 1976.

Књига 26, 1975.

Књига 25, 1974.

Књига 24, 1972.

Књига 23, 1970.

Књига 22, 1969.

Књига 21, 1967.

Књига 20, 1965.

Књига 19, 1964.

Књига 18, 1962.

Књига 17, 1960.

Књига 16, 1959.

Књига 15, 1959.

Књига 14, 1959.

Књига 13, 1957.

Књига 12, 1956.

Књига 11, 1955.

Књига 10, 1955.

Књига 9, 1954.

Књига 8, 1954.

Књига 7, 1954.

Књига 6, 1953.

Књига 5, 1953.

Књига 4, 1953.

Књига 3, 1951.

Књига 2, 1951.

Књига 1, 1951.

 

 

Секретар редакције

Александра Спалевић

Редакцијски одбор

Никола Тасић (академик САНУ, Београд), Олга Хаџић (академик САНУ, Нови Сад), Божидар Ћурчић (академик БАН, Софија, Српско биолошко друштво, Београд), Мирчета Вемић (Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд), Милан Радовановић (Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд), Тивадар Гаудењи (Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд), Јелена Ћалић (Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд), Рајко Буквић (Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд), Весна Лукић (Центар за демографска истраживања, Институт друштвених наука, Београд), Синиша Зарић (Економски факултет, Београд), Бранислав Ђурђев (ПМФ, Нови Сад), Слободан Марковић (ПМФ, Нови Сад), Југослав Николић (Републички хидрометеролошки завод Србије, Београд).

Међународни редакцијски одбор

Joao Fernando Pereira Gomes (Institut Superior tehnica, Lisabon), Rahman Nurković (PMF, Sarajevo), Мариана Николова (Географски Институт БАН, Софија), Svetlana Malhazova (Faculty of Geography, Moscow State University “M. V. Lomonosovâ”, Russia), Arnold K. Tulokhonov (Corresponding member of RAS, Baikal Institute of Natural Management), Vladimir J. Zakharov (Department of Strategic Management, Institute of Economics and Law, Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering), Sandu Boengiu (Geography Department, University of Craiova), Walter Zsilincsar (Department of Geography, University of Graz, Graz), Dmitri Wanderberghe (Geological Institute, Gent), Čedo Maksimović (Imperial college, London), Saumitra Mukherjee (Department of Earth and Ocean Sciences, The University of Liverpool and School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India), др Биљана Апостоловска-Тошевска (ПМФ, Скопје).

Актуелно

Географски институт „Јован Цвијић“ потписао је споразум о научно-техничкој сарадњи са Војногеографским институтом

Потписивање споразума

Са задовољством Вас обавештавамо је 20.01.2014. године у Војногеографском институту потписан споразум о научнотехничкој сарадњи између Географског института „Јован Цвијић” САНУ и Војногеографског института.

Међународна сарадња

У истраживачкој станици Петница боравила је, у суорганизацији Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, група професора и студената Географског факултета Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“ из Москве, 20–30. август 2013. године, Петница, Ваљево, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ потписао је споразум о међународној научној сарадњи са Географским факултетом Московског државног универзитета М. В. Ломоносов, 13. мај 2013. године, Москвa, Русија

Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“

Књига абстраката

Са великим задовољством обавештавамо вас да је у организацији Српске академије наука и уметности и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, у периоду од 8. до 11. октобра 2013. године, успешно одржана међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“.

Срдачан поздрав,

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, Србија

Учешће на међународним скуповима

15-м Международном научно-промышленном форуме «Великие реки-2013 (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)», 15–18. 5. 2013. године, Нижњи Новгород, Русија

Нова издања

Зборник радова

Зборник радова бр. 63-1, 62-3, 62-2, 62-1, 61-3, 61-2 и 61-1

 

Монографије сарадника

Трансформација периурбаног простора Београда

Поглавља у

монографијама

Остала издања

и суиздаваштво

Доступно за читање

Етничка карта дела Старе Србије

Настава – семинари

Коридори Србије

Елементарне непогоде и настава географије

Инструментално прикупљање просторних података

Настава – промоције

Фестивал науке „Суперхероји науке“

– Географски институт „Јован Цвијић“ учествовао је на Фестивалу науке „Суперхероји науке“, 5-8.12.2013. године, Београд, Србија

Годишњице и сусрети

Новогодишњи коктел

Нови чланови Института

Нови истраживачи