Јован Цвијић

Издвајамо

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference Спелеолошки атлас Србије Тим за међународну сарадњу Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Семинари за наставнике географије

Семинар: Како се заштитити од природних непогода

Зборник радова

Основни подаци о зборнику и упутства ауторима

 

Издања

 

Књига 64-3, 2014.

Књига 64-2, 2014.

Књига 64-1, 2014.

Књига 63-4, 2013.

Књига 63-3, спец. издање, 2013.

Књига апстраката, конференција, 2013.

Књига 63-2, 2013.

Књига 63-1, 2013.

Књига 62-3, 2012.

Књига 62-2, 2012.

Књига 62-1, 2012.

Књига 61-3, 2011.

Књига 61-2, 2011.

Књига 61-1, 2011.

Књига 60-2, 2010.

Књига 60-1, 2010.

Књига 59-2, 2009.

Књига 59-1, 2009.

Књига 58, 2008.

Књига 57, 2007.

Књига 56, 2007.

Књига 55, 2006.

Књига 54, 2005.

Књига 53, 2004.

Књига 52, 2003.

Књига 51, 2002.

Књига 50, 2000.

Књига 49, 1999.

Књига 47/48, 1998.

Књига 46, 1996.

Књига 44/45, 1993/94.

Књига 43, 1991.

Књига 42, 1990.

Књига 41, 1989.

Књига 40, 1988.

Књига 39, 1987.

Књига 38, 1986.

Књига 37, 1985.

Књига 36, 1984.

Књига 35, 1983.

Књига 34, 1982.

Књига 33, 1981.

Књига 32, 1980.

Књига 31, 1979.

Књига 30, 1978.

Књига 29, 1977.

Књига 28, 1976.

Књига 27, 1976.

Књига 26, 1975.

Књига 25, 1974.

Књига 24, 1972.

Књига 23, 1970.

Књига 22, 1969.

Књига 21, 1967.

Књига 20, 1965.

Књига 19, 1964.

Књига 18, 1962.

Књига 17, 1960.

Књига 16, 1959.

Књига 15, 1959.

Књига 14, 1959.

Књига 13, 1957.

Књига 12, 1956.

Књига 11, 1955.

Књига 10, 1955.

Књига 9, 1954.

Књига 8, 1954.

Књига 7, 1954.

Књига 6, 1953.

Књига 5, 1953.

Књига 4, 1953.

Књига 3, 1951.

Књига 2, 1951.

Књига 1, 1951.

 

 

Секретар редакције

Александра Спалевић

Редакцијски одбор

Редакцијски одбор Никола Тасић (академик САНУ, Београд), Олга Хаџић (академик САНУ, Нови Сад), Божидар Ћурчић (академик БАН, Софија, Српско биолошко друштво, Београд), Мирчета Вемић (Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд), Милан Радовановић (Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд), Тивадар Гаудењи (Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд), Јелена Ћалић (Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд), Жељко Бјељац (Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд), Дарко Вуковић Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд), Александра Терзић Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд), Весна Лукић (Центар за демографска истраживања, Институт друштвених наука, Београд), Синиша Зарић (Економски факултет, Београд), Бранислав Ђурђев (ПМФ, Нови Сад), Слободан Марковић (ПМФ, Нови Сад).

Међународни редакцијски одбор

Joao Fernando Pereira Gomes (Institut Superior tehnica, Lisabon), Rahman Nurković (Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo), Mariana Nikolova (Geografski Institut BAN, Sofija), Walter Zsilincsar (Department of Geography, University of Graz, Graz), Dmitri Wanderberghe (Geological Institute, Gent), Imre Nagy (Centre for Regional Studies HAS, Kecskemét), Čedo Maksimović (Imperial College, London), Saumitra Mukherjee (School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India), Biljana Apostolovska-Toševska (Faculty of Science, Skopje), Svetlana Malhazova (Faculty of Geography, Moscow State University “M. V. Lomonosov”, Moscow), Arnold K. Tulokhonov (Corresponding member of RAS, Baikal Institute of Natural Management), Vladimir Y. Zakharov (Department of Strategic Marketing, Nizhniy Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhniy Novgorod), Sandu Boengiu (Geography Department, University of Craiova), Yaroslav Vyklyuk (Bukovinian University, Chernivtsi), Đuro Marić (Faculty of Science, Banja Luka), Dario Cézar Sánchez (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires).

Актуелно

Међународна конференција „150 година од рођења Јована Цвијића“, 12-14. октобар 2015. године, Београд, Србија

Конференција ће се одржати у периоду од 12. до 14. октобра 2015. године, у Београду, у организацији Српске академије наука и уметности, Географског института „Јован Цвијић“ САНУ и Музеја града Београда.

II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, НОВИ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЈЕ 23–24. април 2015. године, Саранск, Русија

Обавештавамо Вас да је одржавање Друге међународне конференције „Природне непогоде – везе између науке и праксе“ одложено за 23–24. април 2015. године.

Позив за објављивање радова у часопису „THERMAL SCIENCE“

Публикација: Thermal Science, Vol. 19, Issue Suppl. 1, 2015

Специјално издање: RECENT THERMAL PROCESSES IN THE ATMOSPHERE

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ
и Друштво термичара Србије
заједно припремају посебно издање часописа „THERMAL SCIENCE“, посвећено климатским променама

Међународна сарадња

Са задовољством Вас обавештавамо је 20. јануара 2014. године у Војногеографском институту потписан споразум о научнотехничкој сарадњи између Географског института „Јован Цвијић” САНУ и Војногеографског института

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ потписао је споразум о научно-техничкој сарадњи са Факултетом за Екологију и Науке о природној средини, Техничког Универзитета у Цволену, 2013. годинa, Цволен, Словачка

У истраживачкој станици Петница боравила је, у суорганизацији Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, група професора и студената Географског факултета Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“ из Москве, 20–30. август 2013. године, Петница, Ваљево, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ потписао је споразум о међународној научној сарадњи са Географским факултетом Московског државног универзитета М. В. Ломоносов, 13. мај 2013. године, Москвa, Русија

Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“

Књига абстраката

Са великим задовољством обавештавамо вас да је у организацији Српске академије наука и уметности и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, у периоду од 8. до 11. октобра 2013. године, успешно одржана међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“.

Срдачан поздрав,

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, Србија

Учешће на међународним скуповима

Међународна конференција "Geoheritage and eco-tourism", 25-27. августа 2014. године, Гремјачинск, Република Бурјатија, Руска Федерација

Међународна конференција „Доживотно образовање за одрживи развој“ (International conference “Lifelong education for sustainable development” - LESD 2014), 23-25. 4. 2014. године, Саранск, Русија

Mеђународнa конференцијa “The development prospects of industrial cities in Central Europe”, 21. 4. 2014. године, Ђер, Мађарска

Међународна научно-практична конференција “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2014)”, 3-4. 4. 2014. године, Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина

Нова издања

Зборник радова

Зборник радова бр. 64-2, 64-1, 63-4, 63-3, 63-2, 63-1, 62-3

 

Монографије сарадника

Перспективе развоја културне руте „Тврђаве на Дунаву“ у функцији обогаћивања туристичке понуде Србије
Анализа стамбених преференција у контексту реурбанизације Београда
Трансформација периурбаног простора Београда

Поглавља у

монографијама

Остала издања

и суиздаваштво

Доступно за читање

Етничка карта дела Старе Србије

Настава – семинари

Како се заштитити од природних непогода

Настава – предавања

Предавање: Географија у функцији превенције и заштите од природних непогода. Скуп: Манифестација „Цвијићеви дани”, 16. 10. 2014. године, Приједор, Република Српска

Предавање: Информационе технологије и географија. Скуп: Манифестација „Дани Јована Цвијића“, 10. 10. 2014. године, Лозница, Србија

Предавање: Поплаве у Србији. Скуп: Фестивал науке, образовања и уметности, 6. 6. 2014. године, Јагодина, Србија

Предавање: Површинске воде, предавање у оквиру зимског семинара хидрохемије „Вода у природи“, 8–14. 4. 2014. године, Петница, Србија

Предавање: Елементи нематеријалног културног наслеђа као део манифестационог туризма. Скуп: VII Сусрети организатора манифестација „Креирајмо будућност манифестација у Србији заједно“, 21. 02. 2014., Београд, Србија

Настава – промоције

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествује на Трећем регионалном сајму образовања, Интерактивна поставка: „3D рељеф Србије“ и предавање: „Бујичне поплаве као природне непогоде у Србији“, одржано у периоду 12–13. марта 2015. године у Ћуприји, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествује на манифестацији „Дани Јована Цвијића“, Интерактивна поставка: „Упознај слив и остани жив“, одржано у периоду 8-10. октобра 2014. године у Лозници, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествује у манифестацији „Ноћ истраживача“, 26. 9. 2014. године, од 17h до 22h, Београд, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Презентација о могућностима примене Географског информационог система, 10. 4. 2014. године, Кучево, Србија

Наступи у медијима

др Жељко Бјељац, гостовао је у емисији "Књига утисака", на телевизији РТС 2, где је говорио на тему манифестационог туризма у Србији и активностима на изради Правилника о категоризацији манифестација. Емисија је емитована 31. јануара 2015. године, Београд, Србија

др Ана М. Петровић, гостовала је у емисији "Београде, добро јутро" на телевизији Студио Б, где је говорила на тему бујичних поплава у Србији. Емисија је емитована 18. децембра 2014. године, Београд, Србија

др Ана М. Петровић, гостовала је у емисији "За Београд" на телевизији Sky Plus, на тему бујичних поплава. Емисија је емитована 12. новембра 2014. године, Београд, Србија

мр Ана Милановић-Пешић, гостовала је у Емисији "Булевар добрих дела", на телевизији Б92. Она је говорила на тему актуелних мајских поплава у Србији. Емисија је емитована 20.05.2014. године, Београд, Србија

Годишњице и сусрети

VIII Сусрет организатора манифестација, др Жељко Бјељац, виши научни сарадник Географског института, добитник је награде за најбољег појединца у области манифестационог туризма за 2014. годину.

Новогодишњи коктел

Нови чланови Института

Нови истраживачи