Јован Цвијић

Издвајамо

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference Спелеолошки атлас Србије Канцеларија за међународну сарадњу Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Семинари за наставнике географије

Семинар: Како се заштитити од природних непогода

Издања

Резултате научноистраживачког рада Институт објављује у својим сталним и повременим публикацијама. Стална публикација Института је „Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ Српске академије наука и уметности (САНУ)“. Повремене публикације су књижна издања, под називом „Посебна издања“, географске карате и атласи, просторни и урбанистички планови и пројекти, разне студије, зборници, лексикографска грађа, каталози и сл. Научне и стручне публикације Институт размењује са научним и другим организацијама у земљи и иностранству. Један део тиража институтских публикација налази се у продаји, у књижари „Иницијал“, у згради Академије, ул. Кнеза Михаила 35. Београд.

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Зборник радова

Зборник радова је интердисциплинарни научни часопис који издаје Географски институт „Јован Цвијић” Српске академије наука и уметности (САНУ). Учесталост издавања часописа је три пута годишње. Часопис омогућава слободан приступ и бесплатно објављивање научних радова из области геонаука и географији сродних наука. Предност се даје оригиналним научним приступима који третирају одређене методе, моделе, процесе, проблеме и законитости. У размтарање се узимају искључиво радови који нису раније објављивани. Подразумева се да су, предавши прилог Редакцији, сви аутори упознати и сагласни са издавачком етиком Зборника, и да се прилог тренутно не разматра за објављивање у некој другој публикацији. Рукописе рецензирају најмање два анонимна рецензента. Кореспонденција се обавља са првопотписаним аутором (осим ако није другачије назначено), који преузима обавезу информисања преосталих коаутора на раду.

Посебна издања

Посебна издања

Посебна издања Географског института „Јован Цвијић“ Српске академије наука и уметности (САНУ) су повремене публикације Института у виду монографија које се издају у зависности од приспелих радова. У једној календарској години може да буде објављено више књига посебних издања. Посебна издања Институт објављује и у саиздаваштву са другим издавачким установама, у зависности од успостављене сарадње са тим установама.

Карте и атласи

Карте и атласи

Као резултат научноистраживачког рада Институт издаје разноврсне општегеографске и тематских карте, вишелисне карте и атласе. Ове публикације се објављују у виду посебних издања, затим као уметнуте карте и картографске скице или графички прилози књижних издања, просторних, урбанистичких и других планова и пројеката.

Остала издања и суиздаваштво

Остала издања и суиздаваштво

Поред повремених публикација категорисаних као „Посебна издања“, која су првенствено монографског карактера, Институт објављује и монографије у суиздаваштву са сродним институцијама.

Актуелно

Међународна научна конференција „Век и по Јована Цвијића“, 12-14. октобар 2015. године, Београд, Србија. Конференција је успешно одржана.

Треће обавештење

Ове године навршава се 150 година од рођења знаменитог српског географа Јована Цвијића (1865-1927).

Ради обележавања овог великог јубилеја, Српска академија наука и уметности, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ и Музеј града Београда организују Међународну конференцију посвећену научном делу Јована Цвијића, као и другим видовима његовог друштвеног ангажовања.

Одржана је II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, 23–24. април 2015. године, Саранск, Русија

Са великим задовољством обавештавамо вас да је у организацији Руског географског друштва, Владе Републике Мордовије, Н.П. Огарев Национални Мордовског Универзитета и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, у периоду од 23. до 24. априла 2015. године, успешно одржана друга по реду међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“.

Научна сарадња

Прва званична посета декана Економског факултета Државног универзитета из Саранска (Руска Федерација) нашем Институту, 27. Јул 2015. године, Београд, Србија

Учешће на међународним скуповима

др Милан Радовановић, Међународна конференција - Бајкалски Међународни еколошки форум „Чистая планета“(International conference - Байкальский международный экологический форум „Чистая планета“), 3-4 10. 2015. године, Иркутск, Русија.

мср Власта Кокотовић Каназир, мр Милена Панић, мср Марија Дробњаковић и мср Јована Тодорић, Међународна конференција „Друштво и простор“, 25-26. 9. 2015. године, Нови Сад, Србија.

мср Јована Тодорић, Међународна конференција „ЕУГЕО Будимпешта 2015.“, од 30. 8. до 2. 9. 2015. године, Будимпешта, Мађарска.

мср Марија Дробњаковић, Научна радионица „Депопулација руралних простора у Централној и Источној Европи“, 11-13. 6. 2015. године, Герлиц, Немачка.

др Милан Радовановић, др Жељко Бјељац, др Ана Петровић, др Дарко Вуковић, др Милан Миленковић, др Сузана Ловић, II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, 23–24. 4. 2015. године, Саранск, Русија

др Жељко Бјељац и др Марко Д. Петровић, Међународна научно-практична конференција „Sustainable Development of Tourism Market: International Practice and Russian Experience“ (Одрживи развој туристичког тржишта: међународна пракса и руско искуство), 16. 4. 2015. године, Ставропољ, Руска Федерација

др Марко Милошевић и др Ана Петровић, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“, 16–18. 4. 2015. године, Палић, Суботица

 

Нова издања

Зборник радова

Зборник радова бр. 65-2, 65-1, 64-3, 64-2, 64-1, 63-4, 63-3, 63-2, 63-1, 62-3
EBSKO

Географски институт „Јован Цвијић“ Српске академије науке и уметности је започео сарадњу електронског лиценцирања са EBSCO индексном базом, најзначајнијег међународног агрегатора целих текстова зборника, часописа и других извора. Цели текстови Зборника радова Географског института„Јован Цвијић“, САНУ ће се наћи у EBSCO академској бази података током наредних месеци. 6.4.2015.godine.

Остала издања

и суиздаваштво

Лексикони националних паркова Србије – „Ђердап“, први том едиције

 

Настава – семинари

Како се заштитити од природних непогода

Настава – промоције

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на манифестацији „Ноћ истраживача“, која је одржана 25. септембра 2015. године, од 16h до 23h, у Шопинг центру Delta City, Београд, Србија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на VI Евроазијском Економском Форуму Младих, 21 - 23. април 2015. године, Екатеринбург, Русија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на Првој међународној радионици „Danube Future“, 8-10. април 2015. године, Клагенфурт, Аустрија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествује на Трећем регионалном сајму образовања, Интерактивна поставка: „3D рељеф Србије“ и предавање: „Бујичне поплаве као природне непогоде у Србији“, одржано у периоду 12–13. марта 2015. године у Ћуприји, Србија

VIII Сусрет организатора манифестација, др Жељко Бјељац, виши научни сарадник Географског института, добитник је награде за најбољег појединца у области манифестационог туризма за 2014. годину.

др Жељко Бјељац, гостовао је у емисији "Књига утисака", на телевизији РТС 2, где је говорио на тему манифестационог туризма у Србији и активностима на изради Правилника о категоризацији манифестација. Емисија је емитована 31. јануара 2015. године, Београд, Србија