Јован Цвијић

Издвајамо

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference Спелеолошки атлас Србије Канцеларија за међународну сарадњу Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Семинари за наставнике географије

Семинар: Како се заштитити од природних непогода

Јован Цвијић

Јован Цвијић

JОВАН ЦВИЈИЋ, један од највећих српских научника, водећи географ крајем 19. и почетком 20. века, утицајан интелектуалац и велики национални радник, чије име од 1961. године носи Географски институт САНУ.

Рођен је 30 септембра/12. октобра 1865. године у Лозници, а умро 16. јануара 1927. године у Београду. Према аутобиографским наводима, његов прадеда Цвијо Спасојевић, звани Врело, хајдучки харамбаша и устаник у Првом српском устанку, доселио су се у Лозницу из Дробњака из Херцеговине и ту се после 1815. године смирио, отворио трговину и стекао имање. Његов деда Живко и отац Тодор такође су били трговци.

Цвијић је своје детињство провео је у Лозници где је завршио основну школу и два разреда гимназије, а онда је прешао у Шабац где је наставио да учи гимназију. Тамо му је географију предавао касније познати географ Владимир Карић, који је на њега обратио посебну пажњу и утицао да 1881. године упише 5. разред гимназије у Београду. По успешно завршеној гимназији, а по наговору професора Карића, Цвијић се уписује на Природно-математички одсек Велике школе (1884). Са завршеним студијама (1888) кратко је био наставник у Другој београдској гимназији. У јесен 1889. отпутовао је у Беч на усавршавање, које се окончало 22. јануара 1893. године одбраном докторске дисертације (Das Karstphänomen). Одмах затим вратио се у Београд да би 21. марта исте године био наименован за редовног професора Велике школе, и све је то било када је имао 27,5 година. У читавој својој каријери био је само у том једном звању (пуних 34 године), а чак није доживео ни пензионисање, јер је умро у 62. години живота.

С невероватном упорношћу преузимао је истраживачка путовања која су трајала готово четири деценије. Приликом претварања Велике школе у Универзитет (1905) био је два пута ректор Универзитета (1907/8 и 1919/20). За дописног члана Српске академије наука Цвијић је изабран 1895, а за редовног члана 1899. године. Биран је и за преседник академије наука, и то од 1921. године па до своје смрти. За време Балканских и Првог светског рата био је саветник у Влади и у Врховној команди за географска и етнографска питања, затим учесник у више мисија у иностранству, у Лондону 1906. и 1915, Паризу 1915. и 1917–1918, где је држао предавања на Сорбони, а суделовао на Мировној конференцији, као експерт, у Паризу 1919/20. године. Као човек од високог угледа у друштву више пута је био предлаган за председника владе, што он никада није прихватио, као ни учешће у било којој партији. Задржао је право да као велики познавалац домаћих прилика јавно износи своје погледе и предлоге, кроз разне чланке, брошуре и говоре.

После првог светског рата, Цвијић је као ректор Универзитета организовао брзу и потпуну обнову опустелог и делимично порушеног Универзитета. Живо је учествовао у оснивању пет нових факултета: Медицинског, Пољопривредног и Теолошког у Београду; филозофског у Скопљу и Правног у Суботици, а залагао се за оснивање Фармацеутског и Ветеринарско-медицинског. Као професор на Великој школи Цвијић је био утемељивач првих географских установа и покретач првих географских часописа. Основао је Географски завод (1893) – прву географску установу у јужнословенским земљама; Српско географско друштво (1910) – прво географско друштво на Балканском полуострву; покренуо је часопис „Преглед географске, геолошке и метеоролошке литературе о Балканском Полуострву“ (1892–1895). У издању Академије покренуо је „Српски етнографски зборник“ (1902) са посебно значајним одељењем „Насеља и порекло становништва“ где је за његовог живота изашло 24 књиге. Као председник Српског географског друштва покренуо је „Гласник Географског друштва“ (1912), који и данас излази.

Научни рад Јована Цвијића био је  свестран и комплексан. Првенствено је био географ али га у своје редове убрајају и геолози, етнолози, етнопсихолози, социолози и историчари. Имао је задивљујућу продуктивност, а у први план, по мерилима његових оцењивача, првенствено се истичу радови везани за  геоморфологију, посебно за карст, откриће глацијалних трагова на Балканском полуострву, постанак великих балканских језера, постанак и класификацију планинских система на Балканском полуострву; а затим за  регионалну географију, антропогеографију и етнологију Балканског полуострва, посебно за становништво, миграције, класификацију и типологију насеља, оцртавање најважнијих културних појасева и зона цивилизација, реконструкције типова балканских кућа, важнију привредну делатност балканских народа са издвајањем психичких типова и варијетета народа, итд.

У историји Јужних Словена једино је Јован Цвијић успео да истовремено тумачи природне, историјске, социолошке, етнографске и етнопсихолошке процесе и појаве. У узајамном односу географске средине према људским заједницама, њиховим цивилизацијама и историјским збивањима, давао је предност географским факторима пред историјским и друштвеним чиниоцима, непрестано испитујући њихову међусобну условљеност и мењање односа од праисторије до данас. Његов научни рад сабран је у 14 томова Сабраних дела.

Јован Цвијић је био покретач бројних светских научних скупова, као на пример, у Берлину (1902), Женеви (1908), био је делегат Академије наука у асоцијацији савезничких академија у Бриселу (1919) и почасни председник Конгреса географа и етнолога у Прагу (1922). Био је почасни доктор Карловог универзитета у Прагу и париске Сорбоне. Изабран је за члана Чешке академије наука, дописног члана Академије наука СССР-а, италијанске Академије наука, Ученог друштва у Атини, руског географског друштва у Петрограду, географског друштва у Нешателу, Берлину, Минхену, Женеви, Будимпешти, Букурешту, Варшави и Бечу. Географско друштво у Њујорку доделило је Цвијићу златну медаљу (1924) за највише заслуге у научном раду на географији балканских земаља, а на улазу у Краљевско географско друштво у Лондону у бронзи је уклесано његово име. На студентском тргу у Београду подигнут му је споменик.

Најважнији радови:

– Глацијалне и морфолошке студије о планинама Босне, Херцеговине и црне Горе, Београд 1899.

– Језера Македоније, Старе Србије и Епира, Београд 1902.

– Балканско полуострво (фр) Париз 1918; Балканско полуострво и јужнословенске земље, књ. 1. Београд 1922.  и књ. 2. Загреб 1922.

– Геоморфологија, књ. 1. Београд 1924.  и књ. 2. Београд 1926.

– Неколико проматрања о етнологији Македонских Словена, Београд 1926.

Актуелно

Међународна научна конференција „Век и по Јована Цвијића“, 12-14. октобар 2015. године, Београд, Србија.

Треће обавештење

Ове године навршава се 150 година од рођења знаменитог српског географа Јована Цвијића (1865-1927).

Ради обележавања овог великог јубилеја, Српска академија наука и уметности, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ и Музеј града Београда организовали су Међународну научну конференцију посвећену научном делу Јована Цвијића, као и другим видовима његовог друштвеног ангажовања.

Одржана је II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, 23–24. април 2015. године, Саранск, Русија

Са великим задовољством обавештавамо вас да је у организацији Руског географског друштва, Владе Републике Мордовије, Н.П. Огарев Национални Мордовског Универзитета и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, у периоду од 23. до 24. априла 2015. године, успешно одржана друга по реду међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“.

Научна сарадња

Захвалница

Географском институту „Јован Цвијић“, САНУ уручена је захвалница Географског факултета Мордовског државног универзитета и Руског географског друштва, 12. 10. 2015. године, Београд.

Прва званична посета декана Економског факултета Државног универзитета из Саранска (Руска Федерација) нашем Институту, 27. Јул 2015. године, Београд, Србија

Учешће на међународним скуповима

др Милан Радовановић, Међународна конференција - Бајкалски Међународни еколошки форум „Чистая планета“(International conference - Байкальский международный экологический форум „Чистая планета“), 3-4 10. 2015. године, Иркутск, Русија.

мср Власта Кокотовић Каназир, мр Милена Панић, мср Марија Дробњаковић и мср Јована Тодорић, Међународна конференција „Друштво и простор“, 25-26. 9. 2015. године, Нови Сад, Србија.

мср Јована Тодорић, Међународна конференција „ЕУГЕО Будимпешта 2015.“, од 30. 8. до 2. 9. 2015. године, Будимпешта, Мађарска.

мср Марија Дробњаковић, Научна радионица „Депопулација руралних простора у Централној и Источној Европи“, 11-13. 6. 2015. године, Герлиц, Немачка.

др Милан Радовановић, др Жељко Бјељац, др Ана Петровић, др Дарко Вуковић, др Милан Миленковић, др Сузана Ловић, II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, 23–24. 4. 2015. године, Саранск, Русија

др Жељко Бјељац и др Марко Д. Петровић, Међународна научно-практична конференција „Sustainable Development of Tourism Market: International Practice and Russian Experience“ (Одрживи развој туристичког тржишта: међународна пракса и руско искуство), 16. 4. 2015. године, Ставропољ, Руска Федерација

др Марко Милошевић и др Ана Петровић, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“, 16–18. 4. 2015. године, Палић, Суботица

 

Нова издања

Зборник радова

Зборник радова бр. 65-2, 65-1, 64-3, 64-2, 64-1, 63-4, 63-3, 63-2, 63-1, 62-3
EBSKO

Географски институт „Јован Цвијић“ Српске академије науке и уметности је започео сарадњу електронског лиценцирања са EBSCO индексном базом, најзначајнијег међународног агрегатора целих текстова зборника, часописа и других извора. Цели текстови Зборника радова Географског института„Јован Цвијић“, САНУ ће се наћи у EBSCO академској бази података током наредних месеци. 6.4.2015.godine.

Остала издања

и суиздаваштво

Лексикони националних паркова Србије – „Ђердап“, први том едиције

 

Настава – семинари

Како се заштитити од природних непогода

Настава – промоције

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на манифестацији „Ноћ истраживача“, која је одржана 25. септембра 2015. године, од 16h до 23h, у Шопинг центру Delta City, Београд, Србија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на VI Евроазијском Економском Форуму Младих, 21 - 23. април 2015. године, Екатеринбург, Русија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на Првој међународној радионици „Danube Future“, 8-10. април 2015. године, Клагенфурт, Аустрија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествује на Трећем регионалном сајму образовања, Интерактивна поставка: „3D рељеф Србије“ и предавање: „Бујичне поплаве као природне непогоде у Србији“, одржано у периоду 12–13. марта 2015. године у Ћуприји, Србија

VIII Сусрет организатора манифестација, др Жељко Бјељац, виши научни сарадник Географског института, добитник је награде за најбољег појединца у области манифестационог туризма за 2014. годину.

др Жељко Бјељац, гостовао је у емисији "Књига утисака", на телевизији РТС 2, где је говорио на тему манифестационог туризма у Србији и активностима на изради Правилника о категоризацији манифестација. Емисија је емитована 31. јануара 2015. године, Београд, Србија