Јован Цвијић

Издвајамо

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference Спелеолошки атлас Србије Канцеларија за међународну сарадњу Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Семинари за наставнике географије

Семинар: Како се заштитити од природних непогода

Пројекти

Научноистраживачки рад Института обавља се индивидуалним и колективним ангажовањем свих сарадника Института на реализацији научних пројеката. Резултати научног рада публикују се у институтским, Aкадемијиним, националним и међународним периодичним и посебним публикацијама. Облици истраживачког тимског рада су: научне конференције, конгреси, симпозијуми, семинари, експедиције и други облици који доприносе постизању научних резултата.

Пројекти у току

Географија Србије

Време трајања: 2011–2014.

Финансијер: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој, ев. бр. 47007

Руководилац пројекта: др Милан Радовановић

Завршени пројекти

Елементарне непогоде и настава географије

Акредитован семинар, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Време трајања: 2008–2014.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Аутор: мр Марко В. Милошевић

Инструментално прикупљање просторних података

Акредитован семинар, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Време трајања: 2009–2014.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Аутор: Драгољуб Штрбац

Коридори Србије

Акредитован семинар, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Време трајања: 2012–2014.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Аутори: мр Марко В. Милошевић, др Милан Радовановић

Лексикон Националног парка Тара

Време трајања: 2011–2012.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Службени гласник, ЈП НП Тара, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

Уредник: др Милан Радовановић

Лексикон Националног парка Фрушка Гора

Време трајања: 2011–2012.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Службени гласник, ЈП НП Фрушка гора, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

Уредник: мр Марко В. Милошевић

Лексикон Националног парка Копаоник

Време трајања: 2011–2012.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Службени гласник, ЈП НП Копаоник, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

Уредник: мр Драгана Миљановић

Лексикон Националног парка Ђердап

Време трајања: 2011–2012.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Службени гласник, ЈП НП Ђердап, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

Уредник: мр Ана Милановић

Лексикон Националног парка Шар-планина

Време трајања: 2011–2012.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Службени гласник, ЈП НП Шар-планина, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

Уредник: мср Александра Спалевић

Лексикон Србије

Време трајања: 2010–2012.

Носилац пројекта и финансијер: Службени гласник Републике Србије

Реализатор – географија и становништво: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Уредник: др Милан Радовановић

Елементарне непогоде као фактор трансформације простора и планских докумената у Србији и Словенији

Време трајања: 2010–2011.

Пројектни партнер: Географски институт „Антон Мелик“ САЗУ, Љубљана, Словенија

Финансијери на основу билатералног споразума Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и Републике Словеније

Руководилац пројекта: др Милан Радовановић, др Блаж Комац

Модалитети валоризације геопотенцијала неразвијених простора Србије

Време трајања: 2006–2010.

Финансијер: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој

Руководилац пројекта: др Марина Тодоровић

Природни феномени Србије – кањони и клисуре

Време трајања: 2010.

Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Руководилац пројекта: др Милан Радовановић, мр Марко В. Милошевић

Упоређивање валоризација неразвијених подручја у Србији и Словенији

Време трајања: 2008–2009.

Пројектни партнер: Географски институт „Антон Мелик“ САЗУ, Љубљана, Словенија

Финансијери на основу билатералног споразума Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и Републике Словеније

Руководилац пројекта: др Јасмина Ђорђевић, др Јанез Наред

Студија проширења обухвата Карпатске конвенције у Републици Србији

Време трајања: 2006–2006.

Финансијер: Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије – Управа за заштиту животне средине

Руководилац пројекта: др Јасмина Ђорђевић

Просторни план општине Љиг

Време трајања: 2005–2009.

Финансијер: Општина Љиг

Руководилац пројекта: др Бранка Тошић

Основе интегралног руралног развоја Сувоборског краја

Време трајања: 2002–2002.

Финансијер: Југоимпорт СДПР

Руководилац пројекта: др Милан Бурсаћ

Развој сеоског туризма и заштита шумског и водног подручја Царске баре између Зрењанина и Титела (лева обала Тисе)

Време трајања: 2003–2003.

Финансијер: Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије

Руководилац пројекта: др Илија Мисаиловић

Дунавско-моравски коридор као главна осовина регионалног развоја и интеграције Србије у оквиру Југоисточне Европе

Време трајања: 2000–2005.

Финансијер: Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије

Руководилац пројекта: др Милан Бурсаћ

Географска структура и регионализација Србије – у сарадњи са Географским факултетом Универзитета у Београду

Време трајања: 1996–1999.

Финансијер: Министарство за науку и технологију Републике Србије

Руководилац пројекта: др Милован В. Радовановић

Општина Штрпце – комплексна научна студија о природним, демографским, друштвено-економским, просторним и културним основама развоја

Време трајања: 1989–1990.

Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Руководилац пројекта: др Милован В. Радовановић

Развојно-програмске и фундаментално-апликативне научне основе убрзаног развоја шарпланинских жупа - Гора, Опоље, Средска

Време трајања: 1988–1994.

Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, штампано средствима СО Призрен и СО Гора

Руководилац пројекта: др Милован В. Радовановић

Актуелно

Међународна научна конференција „Век и по Јована Цвијића“, 12-14. октобар 2015. године, Београд, Србија.

Треће обавештење

Ове године навршава се 150 година од рођења знаменитог српског географа Јована Цвијића (1865-1927).

Ради обележавања овог великог јубилеја, Српска академија наука и уметности, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ и Музеј града Београда организовали су Међународну научну конференцију посвећену научном делу Јована Цвијића, као и другим видовима његовог друштвеног ангажовања.

Одржана је II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, 23–24. април 2015. године, Саранск, Русија

Са великим задовољством обавештавамо вас да је у организацији Руског географског друштва, Владе Републике Мордовије, Н.П. Огарев Национални Мордовског Универзитета и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, у периоду од 23. до 24. априла 2015. године, успешно одржана друга по реду међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“.

Научна сарадња

Захвалница

Географском институту „Јован Цвијић“, САНУ уручена је захвалница Географског факултета Мордовског државног универзитета и Руског географског друштва, 12. 10. 2015. године, Београд.

Прва званична посета декана Економског факултета Државног универзитета из Саранска (Руска Федерација) нашем Институту, 27. Јул 2015. године, Београд, Србија

Учешће на међународним скуповима

др Милан Радовановић, Међународна конференција - Бајкалски Међународни еколошки форум „Чистая планета“(International conference - Байкальский международный экологический форум „Чистая планета“), 3-4 10. 2015. године, Иркутск, Русија.

мср Власта Кокотовић Каназир, мр Милена Панић, мср Марија Дробњаковић и мср Јована Тодорић, Међународна конференција „Друштво и простор“, 25-26. 9. 2015. године, Нови Сад, Србија.

мср Јована Тодорић, Међународна конференција „ЕУГЕО Будимпешта 2015.“, од 30. 8. до 2. 9. 2015. године, Будимпешта, Мађарска.

мср Марија Дробњаковић, Научна радионица „Депопулација руралних простора у Централној и Источној Европи“, 11-13. 6. 2015. године, Герлиц, Немачка.

др Милан Радовановић, др Жељко Бјељац, др Ана Петровић, др Дарко Вуковић, др Милан Миленковић, др Сузана Ловић, II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, 23–24. 4. 2015. године, Саранск, Русија

др Жељко Бјељац и др Марко Д. Петровић, Међународна научно-практична конференција „Sustainable Development of Tourism Market: International Practice and Russian Experience“ (Одрживи развој туристичког тржишта: међународна пракса и руско искуство), 16. 4. 2015. године, Ставропољ, Руска Федерација

др Марко Милошевић и др Ана Петровић, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“, 16–18. 4. 2015. године, Палић, Суботица

 

Нова издања

Зборник радова

Зборник радова бр. 65-2, 65-1, 64-3, 64-2, 64-1, 63-4, 63-3, 63-2, 63-1, 62-3
EBSKO

Географски институт „Јован Цвијић“ Српске академије науке и уметности је започео сарадњу електронског лиценцирања са EBSCO индексном базом, најзначајнијег међународног агрегатора целих текстова зборника, часописа и других извора. Цели текстови Зборника радова Географског института„Јован Цвијић“, САНУ ће се наћи у EBSCO академској бази података током наредних месеци. 6.4.2015.godine.

Остала издања

и суиздаваштво

Лексикони националних паркова Србије – „Ђердап“, први том едиције

 

Настава – семинари

Како се заштитити од природних непогода

Настава – промоције

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на манифестацији „Ноћ истраживача“, која је одржана 25. септембра 2015. године, од 16h до 23h, у Шопинг центру Delta City, Београд, Србија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на VI Евроазијском Економском Форуму Младих, 21 - 23. април 2015. године, Екатеринбург, Русија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на Првој међународној радионици „Danube Future“, 8-10. април 2015. године, Клагенфурт, Аустрија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествује на Трећем регионалном сајму образовања, Интерактивна поставка: „3D рељеф Србије“ и предавање: „Бујичне поплаве као природне непогоде у Србији“, одржано у периоду 12–13. марта 2015. године у Ћуприји, Србија

VIII Сусрет организатора манифестација, др Жељко Бјељац, виши научни сарадник Географског института, добитник је награде за најбољег појединца у области манифестационог туризма за 2014. годину.

др Жељко Бјељац, гостовао је у емисији "Књига утисака", на телевизији РТС 2, где је говорио на тему манифестационог туризма у Србији и активностима на изради Правилника о категоризацији манифестација. Емисија је емитована 31. јануара 2015. године, Београд, Србија