Јован Цвијић

Издвајамо

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference Спелеолошки атлас Србије Тим за међународну сарадњу Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Семинари за наставнике географије

Семинар: Инструментално прикупљање просторних података Семинар: Елементарне непогоде и настава географије Семинар: Инструментално прикупљање просторних података

Семинари

Инструментално прикупљање просторних података

Програм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. годину. Акредитован је од стане Завода за унапређење образовања и васпитања. Налази се у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2012/2013. годину.

Број семинара: 651

Циљна група: професори географије и биологије; професори стручних предмета у оквиру којих има потребе за прикупљање просторних података

Трајање семинара: 16 часова – 2 дана

Програм семинара

Пријава

Пријава за семинар треба да садржи име и презиме, матични број, назив школе у којој сте запослени, адресу школе, контакт телефон (Ваш лични или телефон школе), e-mail, као и термин за који се пријављујете.

 

Контакт за информације и пријаве:

мр Милена Панић

тел.: 011/2636-594

факс: 011/2637-597

моб. тел.: 064/197-2993

e-пошта

 

Семинари у плану

 

 

Актуелно

Међународна конференција „150 година од рођења Јована Цвијића“, 12-14. октобар 2015. године, Београд, Србија

Конференција ће се одржати у периоду од 12. до 14. октобра 2015. године, у Београду, у организацији Српске академије наука и уметности, Географског института „Јован Цвијић“ САНУ и Музеја града Београда.

II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, 9-10. октобар 2014., Саранск, Русија

Са задовољством Вас обавештавамо, да ће друга по реду међународна конференција „Природне непогоде - везе између науке и праксе“ бити одржана на Н. П. Огарев Националном Мордовском Универзитету, од 9-10. октобра 2014. године у Саранску, Русија.

Међународна сарадња

Са задовољством Вас обавештавамо је 20. јануара 2014. године у Војногеографском институту потписан споразум о научнотехничкој сарадњи између Географског института „Јован Цвијић” САНУ и Војногеографског института

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ потписао је споразум о научно-техничкој сарадњи са Факултетом за Екологију и Науке о природној средини, Техничког Универзитета у Цволену, 2013. годинa, Цволен, Словачка

У истраживачкој станици Петница боравила је, у суорганизацији Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, група професора и студената Географског факултета Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“ из Москве, 20–30. август 2013. године, Петница, Ваљево, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ потписао је споразум о међународној научној сарадњи са Географским факултетом Московског државног универзитета М. В. Ломоносов, 13. мај 2013. године, Москвa, Русија

Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“

Књига абстраката

Са великим задовољством обавештавамо вас да је у организацији Српске академије наука и уметности и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, у периоду од 8. до 11. октобра 2013. године, успешно одржана међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“.

Срдачан поздрав,

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, Србија

Учешће на међународним скуповима

Међународна конференција „Доживотно образовање за одрживи развој“ (International conference “Lifelong education for sustainable development” - LESD 2014), 23-25. 4. 2014. године, Саранск, Русија

Међународна научно-практична конференција “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2014)”, 3-4. 4. 2014. године, Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина

15-м Международном научно-промышленном форуме «Великие реки-2013 (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)», 15–18. 5. 2013. године, Нижњи Новгород, Русија

Нова издања

Зборник радова

Зборник радова бр. 63-1, 62-3, 62-2, 62-1, 61-3, 61-2 и 61-1

 

Монографије сарадника

Анализа стамбених преференција у контексту реурбанизације Београда
Трансформација периурбаног простора Београда

Поглавља у

монографијама

Остала издања

и суиздаваштво

Доступно за читање

Етничка карта дела Старе Србије

Настава – семинари

Коридори Србије

Елементарне непогоде и настава географије

Инструментално прикупљање просторних података

Настава – предавања

Предавање: Елементи нематеријалног културног наслеђа као део манифестационог туризма. Скуп: VII Сусрети организатора манифестација „Креирајмо будућност манифестација у Србији заједно“, 21. 02. 2014., Београд, Србија

Настава – промоције

Географски институт „Јован Цвијић“, Презентација о могућностима примене Географског информационог система, 10. 4. 2014. године, Кучево, Србија

Фестивал науке „Суперхероји науке“

– Географски институт „Јован Цвијић“ учествовао је на Фестивалу науке „Суперхероји науке“, 5-8.12.2013. године, Београд, Србија

Годишњице и сусрети

Новогодишњи коктел

Нови чланови Института

Нови истраживачи