Јован Цвијић

Издвајамо

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference Спелеолошки атлас Србије Тим за међународну сарадњу Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Семинари за наставнике географије

Семинар: Како се заштитити од природних непогода

II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, НОВИ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЈЕ 23–24. април 2015. године, Саранск, Русија

Обавештавамо Вас да је одржавање Друге међународне конференције „Природне непогоде – везе између науке и праксе“ одложено за 23–24. април 2015. године.

Научна сарадња

Потписан је споразум о научнотехничкој сарадњи између Географског института „Јован Цвијић” САНУ и Војногеографског института, 20. јануар 2014. године, Београд, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ потписао је споразум о научно-техничкој сарадњи са Факултетом за Екологију и Науке о природној средини, Техничког Универзитета у Цволену, 2013. годинa, Цволен, Словачка

У истраживачкој станици Петница боравила је, у суорганизацији Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, група професора и студената Географског факултета Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“ из Москве, 20–30. август 2013. године, Петница, Ваљево, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ потписао је споразум о међународној научној сарадњи са Географским факултетом Московског државног универзитета М. В. Ломоносов, 13. мај 2013. године, Москвa, Русија

Организација међународних скупова

Књига абстраката

Са великим задовољством обавештавамо вас да је у организацији Српске академије наука и уметности и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, у периоду од 8. до 11. октобра 2013. године, успешно одржана међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“.

Учешће на међународним скуповима

Међународна конференција "Geoheritage and eco-tourism", 25-27. августа 2014. године, Гремјачинск, Република Бурјатија, Руска Федерација

Међународна конференција „Доживотно образовање за одрживи развој“ (International conference “Lifelong education for sustainable development” - LESD 2014), 23-25. 4. 2014. године, Саранск, Русија

Mеђународнa конференцијa “The development prospects of industrial cities in Central Europe”, 21. 4. 2014. године, Ђер, Мађарска

Међународна научно-практична конференција “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2014)”, 3-4. 4. 2014. године, Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина

 

 

 

 

 

 

 

Српска академија наука и уметности

 

 

 

 

 

Сателитска мапа, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд