Јован Цвијић

Издвајамо

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference Спелеолошки атлас Србије Тим за међународну сарадњу Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Семинари за наставнике географије

Семинар: Како се заштитити од природних непогода

II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, НОВИ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЈЕ 23–24. април 2015. године, Саранск, Русија

Обавештавамо Вас да је одржавање Друге међународне конференције „Природне непогоде – везе између науке и праксе“ одложено за 23–24. април 2015. године.

Научна сарадња

Потписан је споразум о научнотехничкој сарадњи између Географског института „Јован Цвијић” САНУ и Војногеографског института, 20. јануар 2014. године, Београд, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ потписао је споразум о научно-техничкој сарадњи са Факултетом за Екологију и Науке о природној средини, Техничког Универзитета у Цволену, 2013. годинa, Цволен, Словачка

У истраживачкој станици Петница боравила је, у суорганизацији Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, група професора и студената Географског факултета Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“ из Москве, 20–30. август 2013. године, Петница, Ваљево, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ потписао је споразум о међународној научној сарадњи са Географским факултетом Московског државног универзитета М. В. Ломоносов, 13. мај 2013. године, Москвa, Русија

Организација међународних скупова

Књига абстраката

Са великим задовољством обавештавамо вас да је у организацији Српске академије наука и уметности и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, у периоду од 8. до 11. октобра 2013. године, успешно одржана међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“.

Учешће на међународним скуповима

Међународна конференција "Geoheritage and eco-tourism", 25-27. августа 2014. године, Гремјачинск, Република Бурјатија, Руска Федерација

Међународна конференција „Доживотно образовање за одрживи развој“ (International conference “Lifelong education for sustainable development” - LESD 2014), 23-25. 4. 2014. године, Саранск, Русија

Mеђународнa конференцијa “The development prospects of industrial cities in Central Europe”, 21. 4. 2014. године, Ђер, Мађарска

Међународна научно-практична конференција “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2014)”, 3-4. 4. 2014. године, Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина

 

Настава – семинари

Како се заштитити од природних непогода

Настава – предавања

Предавање: Географија у функцији превенције и заштите од природних непогода. Скуп: Манифестација „Цвијићеви дани”, 16. 10. 2014. године, Приједор, Република Српска

Предавање: Информационе технологије и географија. Скуп: Манифестација „Дани Јована Цвијића“, 10. 10. 2014. године, Лозница, Србија

Предавање: Поплаве у Србији. Скуп: Фестивал науке, образовања и уметности, 6. 6. 2014. године, Јагодина, Србија

Предавање: Површинске воде, предавање у оквиру зимског семинара хидрохемије „Вода у природи“, 8–14. 4. 2014. године, Петница, Србија

Предавање: Елементи нематеријалног културног наслеђа као део манифестационог туризма. Скуп: VII Сусрети организатора манифестација „Креирајмо будућност манифестација у Србији заједно“, 21. 02. 2014., Београд, Србија

Настава – промоције

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествује на Трећем регионалном сајму образовања, Интерактивна поставка: „3D рељеф Србије“ и предавање: „Бујичне поплаве као природне непогоде у Србији“, одржано у периоду 12–13. марта 2015. године у Ћуприји, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествује на манифестацији „Дани Јована Цвијића“, Интерактивна поставка: „Упознај слив и остани жив“, одржано у периоду 8-10. октобра 2014. године у Лозници, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествује у манифестацији „Ноћ истраживача“, 26. 9. 2014. године, од 17h до 22h, Београд, Србија

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Презентација о могућностима примене Географског информационог система, 10. 4. 2014. године, Кучево, Србија

Наступи у медијима

др Жељко Бјељац, гостовао је у емисији "Књига утисака", на телевизији РТС 2, где је говорио на тему манифестационог туризма у Србији и активностима на изради Правилника о категоризацији манифестација. Емисија је емитована 31. јануара 2015. године, Београд, Србија

др Ана М. Петровић, гостовала је у емисији "Београде, добро јутро" на телевизији Студио Б, где је говорила на тему бујичних поплава у Србији. Емисија је емитована 18. децембра 2014. године, Београд, Србија

др Ана М. Петровић, гостовала је у емисији "За Београд" на телевизији Sky Plus, на тему бујичних поплава. Емисија је емитована 12. новембра 2014. године, Београд, Србија

мр Ана Милановић-Пешић, гостовала је у Емисији "Булевар добрих дела", на телевизији Б92. Она је говорила на тему актуелних мајских поплава у Србији. Емисија је емитована 20.05.2014. године, Београд, Србија

Годишњице и сусрети

VIII Сусрет организатора манифестација, др Жељко Бјељац, виши научни сарадник Географског института, добитник је награде за најбољег појединца у области манифестационог туризма за 2014. годину.

Новогодишњи коктел

Нови чланови Института

Нови истраживачи

 

 

 

 

 

 

Српска академија наука и уметности

 

 

 

 

 

Сателитска мапа, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд