Библиотека


Библиотека поседује велики фонд књига, часописа, карата и атласа. За услове коришћења библиотеке молимо да се обратите библиотекару госпођи Добрили Стајић.

Dobrila Stajić

Библиотекар: Добрила Стајић

Радно време: понедељак - петак, од 9 - 14 часова

Обавештење: Због превентивних мера, услед пандемије Covid-19, бибилиотека ће бити отворена средом од 9-14h, док је другим данима посета библиотеци могућа уз претходну најаву.

Адреса: За библиотеку

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд

Телефон: +381 11 2638 790

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта: 

 

Фонд књига, часописа, карата и атласа

 

 

images kobson  logo 

doi srbija  download