Одељење за картографију

Одсек за картографију у оквиру Географског института постоји од 1950. године. Основни циљ овог одељења је прикупљање просторних података са циљем израде, припреме и прегледа основних географских карата и атласа, на чему је ангажовано неколико картографа и картографских цртача. Припадници института објавили су мноштво картографских скица у прилозима својих радова, а од посебних картографских издања публиковано је 11 пољопривредних карата, једна геоморфолошка, једна демографска и једна етничка карта Србије.

 

Дуња Демировић Бајрами

др Дуња Демировић Бајрами, виши научни сарадник, руководилац одељења

Научне области: Друштвена географија, туризам, ГИС

Биографија

 

Сузана Ловић Обрадовић

др Сузана Ловић Обрадовић, научни сарадник

Научне области: географија, демографија, картографија

Биографија

 

Драгољуб Штрбац

Драгољуб Штрбац, истраживач-пројектант за ГИС

Научне области: примењена картографија, географски информациони системи