Ђуре Јакшића 9
11000
Београд
Србија
+381 11 2636 594
+381 11 2637 597
Ђуре Јакшића 9
11000
Београд
Србија
+381 11 2638 790
+381 11 2637 597

Техничко особље

Техничко особље обавља активности ван домена науке у оквирима Института, као што су комуникационе и организационе активности, административне и рачуноводствене функције, техничко одржавање опреме и веб-хостинг, библиотекарске активности, одржавање просторија Института и слично.