Органи института


Директор, Управни одбор и Научно веће, су одговорни органи Института, који доносе политику, постављају организацију и управљају научноистраживачким радовима Института. Стварају непосредне кадровске, материјалне, финансијске, технолошке и друге услове за постизање научно значајних и друштвено корисних истраживачких резултата, са видљивим научним доприносом и одјеком како на националном тако и међународном плану.

ДИРЕКТОР

Институтом руководи директор. Он се бира конкурсом, на четири године, из реда истраживача са научним звањем. Директор је у радном односу у Институту са пуним радним временом. Ако је директору истекао мандат а нови није изабран из било ког законског разлога, или у вези са важећим управним актима Академије, Управни одбор Института одређује вршиоца дужности, који има сва овлашћења директора за дато време.

director

др Милан Радовановић, научни саветник

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

Ana Milanović Pešić

др Ана Милановић Пешић, научни сарадник

 

УПРАВНИ ОДБОР

академик Владица Цветковић, редовни члан САНУ (председник)

академик Коста Чавошки, редовни члан САНУ

др Лука Поповић, научни саветник

др Злата Вуксановнић-Мацура, виши научни сарадник

др Јелена Ћалић, научни сарадник

НАУЧНО ВЕЋЕ

др Тивадар Гаудењи, виши научни сарадник (председник)

академик Александар Костић, редовни члан САНУ

проф. др Слободан Б. Марковић, дописни члан САНУ

др Милан Радовановић, научни саветник

др Жељко Бјељац, научни саветник

др Бошко Миловановић, виши научни сарадник

др Александра Терзић, виши научни сарадник

др Дарко Вуковић, виши научни сарадник

др Марко Д. Петровић, виши научни сарадник

др Славица Малиновић Милићевић, виши научни сарадник

др Злата Вуксановић Мацура, виши научни сарадник

др Дуња Демировић, виши научни сарадник

др Тамара Гајић, виши научни сарадник

др Милан Миленковић, виши научни сарадник

др Јелена Ћалић, научни сарадник

др Милица Пецељ, научни сарадник

др Драгана Милијашевић, научни сарадник

др Ана Петровић, научни сарадник

др Ана Милановић Пешић, научни сарадник

др Дејана Јаковљевић, научни сарадник

др Јована Бранков, научни сарадник

др Стефана Бабовић, научни сарадник

др Марко Урошев, научни сарадник

др Горица Станојевић, научни сарадник

др Милена Панић, научни сарадник

др Марија Дробњаковић, научни сарадник

др Нина Ћурчић, научни сарадник

др Јелена Ковачевић Мајкић, научни сарадник

др Драгана Миљановић, научни сарадник

др Александра Жаја, научни сарадник

др Власта Кокотовић Каназир, научни сарадник

др Марко Филиповић, научни сарадник

др Јована Тодорић, научни сарадник

др Тамара Јојић Главоњић, научни сарадник

др Дејан Дољак, научни сарадник

др Марко В. Милошевић, научни сарадник

др Стефан Денда, научни сарадник

др Јасна Мицић, научни сарадник

ЕТИЧКА КОМИСИЈА

др Александра Терзић, виши научни сарадник (председник)

др Сузана Ловић Обрадовић, научни сарадник (заменик)

др Бошко Миловановић, виши научни сарадник

др Славица Малиновић Милићевић, виши научни сарадник

др Ана Милановић Пешић, научни сарадник

др Јелена Ћалић, научни сарадник

др Марија Дробњаковић, научни сарадник

др Милован Миливојевић, научни сарадник

др Драгана Миљановић, научни сарадник

др Јована Тодорић, научни сарадник