ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.


Предња корица.

Слив Пека – геоморфолошка студија

Књига 9

UDK 551.435.11(282.2 Пек)
Година издања: 1956
Аутори: Чедомир С. Милић
Уредник: академик Петар С. Јовановић


Предња корица.

Управљање опасним отпадом - планирање, организација, функционисање система

Књига 80

ISBN 978-86-80029-50-4

UDK 628.4.045
Година издања: 2010
Аутори: Милена Панић
Уредник: Жељко Бјељац


Предња корица.

Крагујевац и његово привредно подручје – прилог привредној и социјалној географији града и околине

Књига 8

UDK 338(497.11 Крагујевац)
Година издања: 1956
Аутори: Мирослав Д. Поповић
Уредник: академик Петар С. Јовановић


Предња корица.

Утицајне сфере градова у долини Велике Мораве

Књига 7

UDK 908(497.11-21)
Година издања: 1955
Аутори: Олга Савић
Уредник: академик Петар С. Јовановић


Предња корица.

Етничка карта дела Старе Србије

Књига 61

ISBN 86-80029-29-7

UDK 314.117-054(497.11)"1871/1877"
Година издања: 2005
Аутори: Мирчета Вемић
Уредник: Милан Бурсаћ


Предња корица.

Висок – привредно-географска испитивања

Књига 6

UDK 908(497.11)
Година издања: 1955
Аутори: Гаврило Видановић-Сазда
Уредник: академик Петар С. Јовановић


Предња корица.

Типологија физичко-географских фактора у просторном планирању

Књига 59

Година издања: 2004
Аутори: Јасмина С. Ђорђевић
Уредник: др Милан Бурсаћ


Предња корица.

Становништво Моравичког Старог Влаха

Књига 57

Година издања: 2002
Аутори: Љубомир М. Марковић, Светислав Љ. Марковић
Уредник: др Милан Бурсаћ


Предња корица.

Теорија значења у картографији

Књига 55

Година издања: 1998
Аутори: Мирчета Вемић
Уредник: др Милан Бурсаћ


Предња корица.

Демографске особине регионализације Србије (друго издање)

Књига 54

Година издања: 2003
Аутори: Група аутора
Уредник: др Милена Спасовски