НОВОСТИ

Драге колеге,
Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071–1050) под називом "Sustainable tourism and use of natural resources – contemporary practices and management challenges", IF 2021: 3.889, CiteScore: 5.0.

Датум објаве: 21.11.2022 године
Извор: Sustainability

 

Драги аутори,

Велико нам је задовољство да вас обавестимо да је Зборник радова Географског института "Jован Цвијић" САНУ добио статус Q3 (трећи квартил) у индексној бази Scopus за 2021.

Датум објаве: 16.5.2022. године
Извор: Scimago Journal & Country Rank

 

Mathematics
 
Позивамо Вас да објвите рад у специјалном издању часописа Mathematics (ISSN 2227-7390) под називом “Complex Network Analysis of Nonlinear Time Series”, IF 2020: 2.258, CiteScore: 2.2.Naš kolega Darko Vuković dobio je prestižnu nagradu Outstanding Paper za 2021, koju dodljuje izdavačka kuća Emerald Publishing.

Vukovic, D.B., Maiti, M., Vujko, A., & Shams, R. (2020). Residents’ perceptions of wine tourism on the rural destinations development. British Food Journal, 122(8), 2739–2753. https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2019-0291

Датум објаве: 2.2.2022 године
Извор: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/bfj/british-food-journal-literati-award-winners-2021, , Beograd,

Географски институт "Јован Цвијић" САНУ у сарадњи са Универзитетом у Нишу подржава Ерасмус+ програм европске уније кроз пројекат Мапирања културног наслеђа и вредности геонаука у високом образовању (MINERVA).

Датум објаве: 30.01.2022. године
Извор: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, , ,

 

Др Ана Милановић Пешић учествовала је у реализацији Зимског семинара геонаука за нове полазнике под називом: „Земља, вода, процеси, појаве, људи”, који је организовала Истраживачка станица Петница.

Датум објаве: 19.01.2022 године
Извор: др Ана Милановић Пешић

 

 

 Др Злата Вуксановић-Мацура учествује као аналитичар-саветник на пројекту „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији” који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

Датум објаве: 14.01.2022 године
Извор: https://social-housing.euzatebe.rs/rs/o-projektu, , ,Др Марко Д. Петровић је укључен у рад Програма „Farm2Facts (F2F)”, при Универзитету Висконсин у Медисону (САД), на задацима из области руралног развоја, анализе и унапређења рада локалних тржница на основу емиријских истраживања и теоријских модела. Програм је подржан од стране Владе Савезне државе Висконсин (САД).
Више о члановима активностима Програма може се пронаћи на следећем линку: https://farm2facts.org/who-we-are/

Датум објаве: 22.12.2021. године
Извор: https://farm2facts.org/how-it-works/ , , ,

Поштоване колеге,
Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Atmosphere (ISSN 2073-4433) под називом "Frontiers in Solar UV Radiation Observations, Prediction, and Personal Exposure", IF 2020: 2.686, CiteScore: 2.9.

Датум објаве: 15.11.2020. године
Извор: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, , ,

 Поштоване колеге,
У сарадњи са научним часописом Frontiers in Psychology (IF: 2.990, CiteScore: 3.5), др Тамара Гајић, др Марко Петровић и др Џејмс Кенел, организују прикупљање научних радова у оквиру тематског броја под називом "Парадигме креирања новог окружења за кориснике туристичке индустрије током периода кризе и нестабилности у свету". Рок за слање радова је 10. април 2022. године, али су могућа одређена продужења овог рока.

Датум објаве: 08.11.2021. године
Извор: https://www.frontiersin.org/research-topics/27691/the-paradigm-of-creating-a-new-environment-for-travel-industry-consumers-during-the-crisis-and-insta, , ,Поштоване колеге,
Позивамо Вас да узмете учешће у предстојећој 8. Међународној конференцији "Геобалканика 2022" која ће се одржати у Београду, од 9. до 10. маја 2022. године. Конференција је подржана од стране Географског института "Јован Цвијић" САНУ. Одабрани радови након процеса рецензије биће објављени у Зборнику радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ бр. 72/2 и 72/3.

Датум објаве: године
Извор: http://geobalcanica.org/, , ,

Tim istraživača iz Geografskog instituta "Jovan Cvijić" SANU (Dejan Doljak, Gorica Stanojević, Dragana Miljanović, Nina Ćurčić) i Đorđe Samardžija, pod nazivom "GeoLab", osvojili su treće mesto na konkursu "SCS Hakaton: Pogled iz orbite" za idejno rešenje za unapređenje životne sredine.
Konkurs su raspisali Fondacija Serbian Case for Space uz podršku Vlade Republike Srbije, UNDP, Republički geodetski zavod i kompanija Planet.

Датум објаве: 1.7.2021. године
Извор: GI "Jovan Cvijić" SANU, , ,

Поштовани аутори,
Велико нам је задовољство да вас обавестимо да је Зборнику радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ додељен Q4 статус од стране SCImago Journal Rank (SJR) у оквиру индексне базе Scopus за 2020. годину.
Линк: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100912225&tip=sid&clean=0
С поштовањем,
Уређивачки одбор

Датум објаве: године
Извор: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, , ,

Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која има 55 држава чланица, међу којима је и Србија. Преко 100 организација су партнери UIS-а у овом пројекту који ће пружити едукативне и забавне садржаје са циљем подизања глобалне свести о пећинама и красу.

Датум објаве: године
Извор: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, , ,

 Поштоване колегинице и колеге,

Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и Scopus–Q2.

Рок за слање научних радова: 15.10.2021.

Гостујући уредници:
Др Марко Д. Петровић, Географски институт “Јован Цвијић” САНУ
Др Јулија Сиромјатникова, Јужно-уралски државни универзитет, Русија

Датум објаве: 10.02.2021. године
Извор: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/scpcrgt_sus, , ,