НОВОСТИ

Посебно издање „Проблеми ерозије и загађења прекограничних сливова“ је наставак међународне конференције која је одржана у јулу 2023. године у Београду, у суорганизацији Географског института „Јован Цвијић“ САНУ.

У свечаној сали хотела „Палас” 12. јануара 2024. одржан је традиционални новогодишњи коктел.

Датум објаве: 25.1.2024 године
Извор: Географски институту „Јован Цвијић” САНУ

 

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

Током 2024. навршавају се два значајна јубилеја – 100 година од Првог конгреса словенских географа и етнографа у Прагу и публиковања првог тома монографије „Геоморфологија“, истакнутог српског географа Јована Цвијића (1865–1927)


 У оквиру билатералног пројектанаучно-технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кинепод називом „Компаративна студија кинеско-српских истраживања и управљање ризицима са становишта мулти-ризика“, група истраживача Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, др Дарко Вуковић (руководилац пројекта), др Ана Милановић Пешић, др Марко Д. Петровић и др Стефан Денда (чланови пројектног тима), реализовала је студијски боравак у Народној Републици Кини у периоду 18.12–26.12.2023.

Датум објаве: 30.12.2023. године
Извор: др Стефан Денда, , ,У периоду од 2021. до 2023. године, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ и Институт за географске науке и истраживање природних ресурса Кинеске академије наука су реализовали билатерални пројекат научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине под називом „Компаративна студија кинеско-српских истраживања и управљање ризицима са становишта мулти-ризика“.

Датум објаве: 05.12.2023. године
Извор: др Стефан Денда, , ,

Тим Географског института „Јован Цвијић“ САНУ један је од добитника Јавног позива за финансирање пројеката грађанских научних истраживања у 2023. години који је расписао Центар за промоцију науке под окриљем Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

 

Др Марко Д. Петровић боравио је на Универзитету Висконсин у Медисону (САД), Департману за планирање, у оквиру Програма „Farm2Facts (F2F)” током јула месеца. Циљ боравка је био заједнички рад на пројектним задацима из области руралног развоја, анализе и унапређења рада локалних тржница на основу емиријских истраживања и теоријских модела. Програм је подржан од стране Владе Савезне државе Висконсин.

Датум објаве: 1.08.2023 године
Извор: Др Марко Д. Петровић

 

Др Марко Д. Петровић је у априлу 2023. године посетио Универзитет у Чикагу (САД), Одсек за словенске језике и књижевност. Посета је имала за циљ успостављање даље сарадње двеју институција, публикација и будућих заједничких активности. Посебна захвалност се дугује др Нади Петковић са Универзитета у Чикагу на позиву и подршци.

Датум објаве: 30.4.2023. године
Извор: Др Марко Д. Петровић

 

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ са великом жалошћу је примио вест да је Елена Леонидовна Воробјевскаја научни сарадник катедре рационалног коришћења природе Географског факултета МГУ Ломоносов, Москва, Русија преминула 27 септембра 2023. године.

Датум објаве: 1.11.2023. године
Извор: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ , , Београд, Србија

 

Поштоване колеге,

Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету посебног издања часописа Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ (Web of Science IF:1.2 и Scopus: Q2) посвећеном обележавању 100-годишњице одржавања Првог конгреса словенских географа и етнографа.

Датум објаве: 20.10.2023. године
Извор: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, Србија

 

У Београду је 18. октобра 2023. године преминуо Милан Т. Стеванчевић, дипл. инж. електронике и оснивач Београдске школе метеорологије, неуморни истраживач природе и њених закона. Током више од две деценије интензивно је сарађивао са Одељењем физичке географије Географског института „Јован Цвијић“ САНУ. Резултат те сарадње су бројни радови, објављени у домаћим и међународним научним часописима и саопштени на научним скуповима.

DSC 0179BW

Датум објаве: 20.10.2023. године
Извор: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Поштовани аутори,
С великим задовољством вас обавештавамо да је Зборнику радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ додељен први импакт фактор од стране Web of Science (Clarivate) за 2022. годину, захваљујући вашој непроцењивој подршци. Упркос изазовним околностима, веома смо поносни и најављујемо импакт фактор IF2022: 1.2.

Датум објаве: 14.7.2023. године
Извор: Clarivate

 

Сарадници Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, др Злата Вуксановић-Мацура, др Драгана Миљановић, др Дејан Дољак и др Марко Филиповић, боравили су месец дана у Олборгу, Данска, у оквиру пројекта DASH - Deliver sAfe and Social Housing, који финансира Европска унија у оквиру програма Хоризонт Европа – Марија Склодовска-Кири акције (број 101086488).

Датум објаве: 28.9.2023. године
Извор: др Злата Вуксановић-Мацура

 

 

У циљу унапређења и развијања образовне и научно истраживачке делатности из области наука безбедности, 30.06.2023. године потписан је Споразум о сарадњи између Факултета безбедности Универзитета у Београду и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Датум објаве: 14.7.2023. године
Извор: Факултет безбедности

 

 

Поштоване колеге,

С великим задовољством вас обавештавамо да је Зборнику радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ додељен Q2 статус од стране SCImago Journal Rank (powered by Scopus) за 2022. годину.

Датум објаве: 2.5.2022. године
Извор: Scimago Journal & Country Rank