Датум одржавања: 16.06.2024. до 21.06.2024. године
Место одржавања: Несебар, Бугарска
Организатори: Бугарска картографска асоцијација

 

 

Сарадница Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, др Сузана Ловић Обрадовић, учествовала је на међународном научном скупу 9th International Conference on Cartography & GIS и том приликом представила свој научни рад у пленарној сесији. Скуп је организован од стране Бугарске картографске асоцијације, а одржан у центру за културу и едукацију „Атриум“ у Несебару, Бугарска.

 

Учесници: Сузана Ловић Обрадовић

Саопштење: Примена геопросторних анализа у детекцији образаца саобраћајних незгода (Application of Geospatial Analyzes in the Detection of Traffic Accident Patterns)

Коаутори: Јасмина М. Јовановић, Марко Стојановић

Програм научног скупа: https://iccgis2024.cartography-gis.com/wp-content/uploads/9ICCGIS-FINAL-PROGRAMME.pdf

 

Фотографије: